Adresseavisen mener

En mulighet, og ikke en rettighet å jobbe til 72 år

Ingen god nyhet at regjeringen vil heve aldersgrensen i staten.

Saken oppdateres.

For å sikre at velferdsordningene er like gode i framtida, trenger vi flere skattebetalere. Flest mulig i full jobb er derfor et mål. Likevel er det ingen god nyhet at regjeringen vil heve aldersgrensen for statlige ansatte fra 70 til 72 år. Det vil gjøre det vanskeligere for de yngre å få fast jobb. Det er et skritt i feil retning i ei tid hvor arbeidsledigheten stiger.

Midtnorsk debatt: Det er ikke for å skremme at vi skriver om fare for leirras

I dag er aldersgrensen for statlig ansatte 70 år. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen til 72 år. Tanken bak er for så vidt god. Økt aldersgrense vil gi staten bedre muligheter til å beholde erfaren arbeidskraft og spisskompetanse. Et annet kronargument er hensynet til en solid velferdsstat. – Det er nødvendig at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Vi mener likevel at en slik rettighet blir å begynne i feil ende. Det vil være mer lønnsomt med flere i jobb, i fulle stillinger samt sørge for at færre arbeidstakere velger førtidspensjon. Staten har lenge vært en versting på midlertidige ansettelser, særlig innenfor universitets- og høyskolesektoren. NTNU har heldigvis tatt tak i problemet, og det er færre midlertidig ansatte der enn for få år siden. Det blir neppe enklere for yngre akademikere å få fast jobb hvis flere seniorer jobber lenger.

Midtnorsk debatt: Skolene burde fått beskjed mye tidligere

Nå er det selvsagt ikke noe i veien for at de eldste arbeidstakerne kan jobbe etter fylte 70 år. Hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, er det positivt med en slik mulighet. Forventet levealder er høy i Norge, mange har god helse og mange har utvilsomt mye å bidra med også etter fylte 70. I stedet for å heve aldersgrensen, er det klokere å styrke seniorpolitikken hos arbeidsgiverne. Det bør legges til rette for at flere pensjonister kan jobbe noe og at færre førtidspensjonerer seg.

Fra 2030 vil de offentlige utgiftene øke raskere enn inntektene. Det er viktig å få flest mulig ut i jobb. Arbeidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå, og det går verst utover de yngste. Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss. Dagens aldersgrense på 70 gir en bra balanse mellom å jobbe lenger samtidig som de yngre får slippe til. En høyere øvre aldersgrense bør være en mulighet og ikke en rettighet.

Midtnorsk debatt: Norge må beholde EØS-avtalen

På forsiden nå