Riktig med elkrav til kommunene 

Det er bra at regjeringen vil bruke det offentliges innkjøpsmakt for å nå klimamålene i transportsektoren.

Statsminister Ernas Solberg (H) under en pressekonferanse der regjeringen legger fram stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030"  Foto: Berit Roald /NTB

Saken oppdateres.

Alle biler og lette varebiler som kjøpes av staten, fylkene eller kommunene skal være utslippsfrie el- eller hydrogenbiler fra 2022. Nye fergeanbud skal i tillegg stille krav om nullutslipp innen 2023, og nye hurtigbåtanbud innen 2025. Det er bra at flere av tiltakene som foreslås i den nye klimaplanen som regjeringen presenterte fredag er konkrete.

Skal Norge nå klimamålene i Parisavtalen, må utslippene i transport kuttes. Vi mener regjeringens foreslåtte klimaplan er et steg i riktig retning. Det er positivt at det offentlige presses til å gå foran med et godt eksempel. Privatpersoner skal ikke føle at ansvaret for utslippskuttene i transport hviler på dem alene.

Satsingen reiser likevel flere problemstillinger. Det vil være stor forskjell på den enkelte kommunes kapasitet til å gjennomføre et slikt tiltak. Det vil måtte skje en opprustning av ladeinfrastrukturen mange steder i landet. Ambisiøse mål er bra, men de må være mulige å oppnå. Vi forstår bekymringene til Senterpartiet, som mener at ladenettet ikke vil takle en slik satsing så tidlig som i 2022.

Vi mener likevel at vi ikke har tid til å vente. Offentlig innkjøpsmakt vil være en viktig pådriver i det grønne skiftet i transportsektoren, særlig når mye tyder på at de gunstige avgiftsfordelene for elbiler lever farlig neste stortingsperiode.

Det finnes alltid grunner til at nye krav og pålegg ikke passer, og at akkurat denne kommunen eller denne sektoren bør «gå fri». Men i den formidable innsatsen som kreves for å nå klimamålene, må alle bidra. Staten, kommuner, næringslivet og privatpersoner. Det fritar ikke staten fra å ta del i utbyggingen av ladestasjoner. Særlig distriktene må prioriteres. Vi må aldri havne i en situasjon hvor hjemmetjenesten ikke kan besøke folk i distriktene på grunn av manglende lademuligheter.

Nå venter en spennende debatt i Stortinget om tiltakene regjeringen foreslår. Frp har allerede flagget motstand mot en rekke av tiltakene. SV tar til orde for et nytt klimaforlik. Om planen skal bli det «taktskiftet» regjeringen selv kaller den, bør ikke de samlede kuttene reduseres gjennom Stortingets behandling.

Les flere lederartikler her

På forsiden nå