Fødende fortjener bedre

Det skal være trygt å føde - også på Nordmøre.

Saken oppdateres.

Forrige uke ble det klart at deler av fødeavdelingen i Kristiansund stenges midlertidig. I stedet må fødende på Nordmøre reise til sykehuset i Molde. Årsaken er at sykehusledelsen mener driften i Kristiansund ikke er forsvarlig. Når tilbudet ikke er godt nok, er det en fornuftig avgjørelse. Samtidig må Helse Møre og Romsdal ta ansvar for at lokaliseringsstrid er noe av årsaken til vanskelighetene i Kristiansund. Taperne er kvinner som skal føde.

Midtnorsk debatt: Josefine (30) fra Smøla skal snart føde: En tid man skal glede seg til, er fylt med bekymringer og usikkerhet

I mai i fjor vedtok Stortinget at fødeavdelingen i Kristiansund ikke skal legges ned før det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal etter planen står innflyttingsklart i 2024. I mellomtiden har det vært en alternerende drift, der fødeavdelingene ved Molde og Kristiansund har byttet hver 14. dag på å holde åpent. Alterneringen har skapt usikkerhet hos vordende foreldre, de har ikke visst hvor fødselen skal skje. Driften i Kristiansund har også vært utfordrende. Mangel på fagfolk, stort arbeidspress og høy vikarbruk har ført til uforsvarlig drift. Løsningen blir å stenge midlertidig.

Midtnorsk debatt: Sykehusene må bevares både i Molde og Kristiansund

Det er en klok avgjørelse når kvaliteten ikke holder mål. Samtidig har vi full forståelse for at stengingen fører til engstelse hos nordmøringer som skal føde. Mange må nå reise mye lenger når ungen vil ut. I et debattinnlegg deler gravide Josefine Wang sin frustrasjon. Hun bor på Smøla, ytterst på Nordmøre, og må belage seg på cirka tre timers kjøretur til Romsdal når hun skal føde i mars. Nå vurderer Wang å føde i Trondheim i stedet.

Midtnorsk debatt: Ordningen med fri rettshjelp har blitt skammelig dårlig

Bakteppet for trøbbelet, er en årelang dragkamp mellom Nordmøre og Romsdal om lokalisering av et nytt fellessykehus. Mot nordmøringenes vilje skal nytt sykehus bygges på Hjelset utenfor Molde. Budsjettsprekker, byggeutsettelser, demonstrasjoner og agg har gjort dette til en betent sak. Mange mener rekrutteringsproblemene i Kristiansund skyldes usikkerheten knyttet til lokalisering. Det er ikke enkelt å få ansatt gynekologer i fast stilling når driften er midlertidig. Frykten er at avdelingen skal stenge permanent før et nytt sykehus er ferdig. Nå må helsetoppene ordne opp i rotet, slik at fødende får et godt nok tilbud.

Midtnorsk debatt: Den norske navnestatistikken viser at verden dessverre ikke går framover

På forsiden nå