Fortsatt viktig å bli svett i gymmen

Den nye læreplanen for kroppsøving i norske skoler har mye bra ved seg. Vi mener likevel det er verdt å lytte til advarslene fra elevene og lærerne som nå roper varsko og advarer mot at faget blir for teoritungt. 

  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Læreplanen tar sikte på å gjøre gymtimene mindre idrettsrettet. Ifølge Utdanningsdirektoratet er målet å dreie vekk fra idrett og prestasjoner, og mot mer varierte aktiviteter. Det er klokt å forsøke å minske prestasjonsfokuset i kroppsøvingen. Prestasjonsfokus bør høre idretten til, mens på skolen bør læring være det viktigste. Elevene bør vurderes ut ifra sine egne forutsetninger, så godt det lar seg gjøre. Det er sågar en god ide å gi elevene en faglig, teoretisk forståelse for hvorfor de gjør en aktivitet. Slik sett er læreplanen et steg i riktig retning. Den er god i teorien – såfremt teorien ikke tar overhånd i norske gymtimer.

Det overordnede målet for kroppsøvingsfaget er uendret i den nye læreplanen: «Å stimulere til livslang bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil ut fra egne forutsetninger.» Dette er et fint mål. Å i større grad oppfordre elevene til kreativ og variert bruk av kroppen, er en god idé. Det samme er tanken om å sette aktivitetene i gymmen i en større faglig sammenheng. Vi tror imidlertid ikke det er mulig å skape bevegelsesglede uten bevegelse. Og når elever gir beskjed om at gymtimene oppleves som nok et teorifag, bør vi ta det alvorlig.

Enkelte elever som sliter i de teoretiske fagene på skolen, opplever gymtimene som en arena for mestring. Om kroppsøving blir nok et teorifag, kan motivasjonen synke. En elev ved Kristiansand Katedralskole Gimle sier det slik: – Slik timene er lagt opp nå, blir jeg demotivert. Når vi har så mange teorifag fra før, føler for å kunne gjøre noe praktisk i gymmen. Hun sier at hun savner de de «gamle» gymtimene og legger til: – Når vi skal ha teori om hvorfor en lek er bedre enn en annen, blir det kjipt.

Vi forstår frustrasjonen. Elever må ikke ende opp med å snakke om kroppsøving, fremfor å øve med kroppen. Elevene bør fortsatt bli svette i gymtimene.

Les flere lederartikler her

På forsiden nå