Det trengs strengere krav til kvikkleire-kompetanse

Det må sikres at konsulenter som vurderer fare for kvikkleireras har nødvendig kvalifikasjon og kompetanse.

Letemannskapene var fredag nede i skredområdet i flere timer. Ved 14.30-tiden ble én person funnet omkommet.  Foto: Terje Bendiksby

Saken oppdateres.

Det tragiske leirraset i Gjerdrum i mellomjula har gitt økt oppmerksomhet om kvalitetssikringen av utbygging i områder med kvikkleire. NRK har de siste dagene avslørt at flere av konsulentselskapene som vurderer faren for kvikkleireras for utbyggere, er fratatt godkjenningen de siste åra. Årsaken er kvaliteten på rapporter de har levert. Den faglige tyngden og sikkerheten i vurderinger av kvikkleire rundt om i landet må selvfølgelig styrkes og ikke svekkes.

Trondheim og Trøndelag er blant områdene i Norge hvor det er mest kvikkleire. Landsdelen har vært utsatt for noen av de største og verste kvikkleirerasene i nyere norsk historie. Derfor er det både litt betryggende og ganske forstemmende å følge NRKs avsløring av tvilsomt konsulentarbeid innen kvikkleire. Betryggende fordi Trondheim er eneste norske kommune med en egen geoteknisk avdeling. Forstemmende fordi de jevnlig varsler om dårlig utført arbeid av konsulentselskap.

Leder i Norsk geoteknisk forening, Magnus Hagen Brubakk, advarer mot useriøse aktører i en bransje hvor uheldige hendelser kan få enorme konsekvenser. Siden 2018 har fire konsulentselskap blitt fratatt sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Flere selskap som har levert kvikkleirerapporter til utbyggingsplaner i Trondheim er også blant dem som får sterk kritikk.

Mangel på geoteknikere gir et press på konsulenttjenester på dette feltet. Utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening, Ari Soilammi, mener det er for enkelt å få sentral godkjenning. Også Norsk geoteknisk forening tar til orde for strengere krav til utdanning og erfaring for konsulenter som skal vurdere utbygging på kvikkleire. Her bør politikerne for sikkerhets skyld lytte til ekspertisen.

Endringer i plan- og bygningsloven var ute på høring i fjor. Der foreslår Norges vassdrags- og energidirektorat en offentlig sertifisering av personer og yrker innenfor naturfare som flom og skred, for å sikre at de som utfører slikt arbeid, har nødvendig kvalifikasjon og kompetanse. Det høres fornuftig ut. Eller for å si det på en annen måte: Det skulle nå bare mangle.

På forsiden nå