Lista må ikke legges for lavt i videregående skole

For å få flere til å gjennomføre videregående skole, foreslår regjeringen å innføre færre obligatoriske fag.

OSLO 20161020 Elever på videregående skole. Tenåringer. Lærer og elev i klasserom. Undervisning i religion. Skolebok - I samme verden. Ung gutt med PC. Foto: Thomas Brun / NTB NB! MODELLKLARERT  Foto: Thomas Brun

Saken oppdateres.

Vi er skeptiske til at elevene får altfor stor valgfrihet. Det som synes som unyttig for en 17-åring på videregående, kan være nyttig for en 22-åring på universitetet.

Samfunnsfagslærer om ny skolereform: - Jeg er så oppgitt at jeg sprenger

Før helga presenterte regjeringen et forslag til fullføringsreformen. Det overordnede målet er at flere skal fullføre videregående skole. Elevene skal få mulighet til å bruke mange flere år enn i dag på å få vitnemålet. Allerede fra første skoleår skal det jobbes med elever som sliter slik at det er større sjanse for at de svakeste fullfører. Yrkesfagelever skal få rett til læreplass og mulighet til å ta flere fagbrev.

Midtnorsk debatt: Vi bør ikke forby folk å reise innenlands

Tiltaket som har skapt mest oppsikt, er forslaget om å fjerne obligatoriske fag som eksempelvis historie, samfunnsfag, religion, naturfag og geografi. I stedet for dagens system med «one size fits all», skal det bli mer valgfrihet for elevene med færre fellesfag. Kjernefagene skal være norsk, matematikk og engelsk. De øvrige kan bakes inn i et fellesfag som tar utgangspunkt i historie- og samfunnsfagene. Regjeringen foreslår også et nytt fag om demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Faget skal blant annet kan bidra til at elever som tar studiespesialisering er mer forberedt på studier ved universitet og høyskole.

Det er bra med en reform som kan bremse frafallet og bedre matche kompetansen høyere studium og arbeidsmarkedet etterspør. Det er et større mangfold i dagens elevgruppe enn tidligere, flere skal «gjennom kverna». Justeringer som kan motivere og inkludere slik at flere gjennomfører, er samfunnet tjent med. Vitnemålet er blitt svært viktig for å komme ut i arbeid. Mange av dem som enten er arbeidsledige eller er trygdede, er personer uten videregående opplæring.

Midtnorsk debatt: Eiendomsskatten, faktisk mer rettferdig

Likevel er vi skeptiske til at ungdommer får altfor stor mulighet til å «shoppe fag». Elevene kan risikere å miste viktige grunnsteiner for både utdannelse og dannelse. Lista bør ikke legges for lavt. I en uoversiktlig medieverden der kritisk tilnærming er viktigere enn noen gang, er fag som historie og samfunnsfag viktige. Regjeringen bør lytte til innspill før reformen vedtas, og den bør evalueres kort tid etter at den er innført.

På forsiden nå