Verdt å prøve ut sommerskole med fag

Sommerskole i basisfag kan være et bra tiltak for en del barn og unge.

I 2018 ble det arrangert Science camp. Det blir det i år også og en rekke andre sommeraktiviteter. Tradisjonell sommerskole blir det derimot ikke.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Takket være et stort tilskudd fra regjeringen, blir det ekstra mange gratisaktiviteter for barn og unge i Trondheim denne sommeren. Høyre foreslo å bruke litt av pengene på gratis sommerundervisning, men ble nedstemt av det rødgrønne flertallet. Det er synd at dette ikke blir prøvd ut.

Midtnorsk debatt: Arbeiderpartiets ideologiske motstand mot sommerskole

Vanligvis bruker kommunen tre millioner kroner på sommeraktiviteter for barn og unge i grunnskolen. Etter et tøft koronaår der mange har gått glipp av sosialt samvær, organisert fritid og undervisning, får Trondheim i overkant 28 millioner kroner for å drive gratis ferieaktiviteter. Aktivitetene spenner fra kultur-, idretts- og naturopplevelser til forsker-camp og utlån av utstyr. SFO-ene får også ekstra penger. Aktivitetene skal ha læring som et bakenforliggende mål, men ikke i tradisjonell forstand bak en pult.

Høyre foreslo å bruke en tredel av pengepotten på sommerskole i skolens fag. Forslaget ble nedstemt både i formannskapet og oppvekstkomiteen. Det rødgrønne flertallet sier nei til nærmest tradisjonell skoleundervisning om sommeren. De er tydelige på at de ikke ønsker et slikt tilbud i framtida heller og ser derfor ingen grunn til å prøve ut sommerskole.

Barn trenger fri fra skole om sommeren, og en sommerskole i basisfag kan skape press både hos foreldre og barn. Har du et barn som sliter med matematikk, kan du føle at du burde sende ungen på ekstraundervisning. Men det er slett ikke sikkert barnet er ivrig på matte i ferien etter å ha basket med faget gjennom skoleåret.

Samtidig kan sommerskole, som i motsetning til SFO er gratis, være et bra tiltak for mange. Studier viser at forskjeller i skoleprestasjoner øker i løpet av ferietiden, og særlig etter sommeren, men at tiltak i lesing om sommeren virker. Tiltakene hadde størst effekt på barn som slet mest, og mange av dem kommer fra lavinntektsfamilier.

Midtnorsk debatt: Dette annus horribilis har for alvor vist hvor viktig og vanskelig læreryrket er

Vi mener det hadde vært verdt å prøve sommerskole. Det kunne også gitt oss bedre svar på hvem som bruker aktiviteten. Det er også en mulighet til å prøve ut ny pedagogikk. Høyres Trygve Bragstad, som sto bak forslaget, har et poeng når han sier at kommunen fortsatt hadde hatt seks ganger mer penger til andre aktiviteter for barn og unge selv om det ble brukt en tredel på sommerskole.

På forsiden nå