DNB-sjefens bonus sender feil signal

Det var drøyt av DNB-styret å gi konsernsjefen fet bonus samme år som banken fikk krass hvitvaskingskritikk.

Konsernsjef Kjerstin R. Braathen i DNB understreker at de tar kritikken alvorlig.  Foto: Terje Pedersen

Saken oppdateres.

Det er forståelig at landets største finanskonsern vil være konkurransedyktig og lønner topplederen godt. Likevel var det upassende av DNB-styret å gi sjefen Kjerstin Braathen en fet bonus i fjor, samme år som banken fikk hard refs og ei skyhøy bot for altfor dårlig innsats mot hvitvasking. Det framstår som umusikalsk og er neppe god merkevarebygging.

Midtnorsk debatt: Lederlønningene i staten må ned på et fornuftig nivå

Midtnorsk debatt: Denne praksisen stinker

Konsernsjef Braathen har til salt i grøten. I fjor fikk hun en bonus på 3,2 millioner kroner, det er nesten det hun kunne ha fått i maksbonus. Maksimal bonus er 50 prosent av lønna, i stedet fikk hun 40 prosent. Bonusen kommer på toppen av fastlønna på 7,9 millioner kroner. Inklusive et fastlønnstillegg på 2,4 millioner kroner var Braathens samlede godtgjørelse 13,7 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

At toppsjefer belønnes godt og at topplederlønningene har økt kraftig de siste årene, er ikke noe nytt. Ikke mange sjefer sier nei når styret vil gi toppleder både høy fastlønn og bonus. I bytte vil styret ha gode resultater. DNB-styret er godt fornøyd med fjoråret, de viser til sterke finansielle resultater og god styring gjennom pandemien. I årsrapporten kommer det ifølge DN likevel fram at lederbonusen ble redusert blant annet på grunn av det Finanstilsynet mener er mangelfullt antihvitvaskingsarbeid. Tilsynet har varslet et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner på grunn av bankens slappe innhenting av helt grunnleggende opplysninger om kundene. Kritikk for manglende sikring mot hvitvasking og oppfølging av mer risikoutsatte kunder, samt løpende oppfølging av dette, gir en stygg ripe i lakken for banken.

Midtnorsk debatt: Adresseavisen om eiendomsskatt: Dette er faktisk mer rettferdig

Staten er mindretallseier i DNB, og flere stortingspolitikere reagerer kraftig på den høye bonusen. Stortingsrepresentanter fra både Frp, Sp, Ap og SV mener den høye belønningen gir inntrykk av at DNB-styret verken har bakkekontakt eller tar hvitvasking seriøst nok. Styreleder Olaug Svarva avviser kritikken og viser til at mekanismen med bonus faktisk virker så lenge ekstrabetalingen har vært lavere de to siste årene.

Det kan så være at Kjerstin Braathen ikke fikk full pott, men styret sender feil signal når de gir en såpass høy bonus til den som faktisk har ansvaret for ripen i lakken.

På forsiden nå