Ubegrunnet frykt for flagg-frislipp

I dag vedtar Stortinget etter alt å dømme endring i loven om flagging på kommunenes offentlige bygninger.

Regjeringen sender forslag på samiske og kvenske navn på Kongeriket Norge ut på høring  Foto: HEIKO JUNGE

Saken oppdateres.

Det innebærer at det åpnes for bruk av også andre flagg. Frp's frykt for at det skal svekke det norske flaggets posisjon, er ubegrunnet.

Hittil har det i utgangspunktet bare vært lov til å heise det norske og det samiske flagget, i tillegg til kommune- og fylkesflagg, fra kommunenes og fylkeskommunens bygninger. I fjor sommer foreslo kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) å endre loven, noe som blant annet gir kommunene mulighet til å flagge under feiringen Pride. Nå får Astrup etter alle solemerker ønsket oppfylt. I forrige uke avla kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget en innstilling som gjør det lovlig også å bruke andre flagg ved arrangement og merkedager.

Midtnorsk debatt: Bør anmelde karantene-rømlinger

Det var den kristne ukeavisa Norge Idag som var først ute med nyheten, og ifølge avisa var det massiv motstand i den skriftlige høringsrunden. Men forslaget gikk gjennom, bare Frp stemte imot. KrF har også vært kritiske, men stemte for. Dermed er det stortingsflertall for en lovendring. Stortingsrepresentant i Frp, Helge André Njåstad, sier til NTB at partiet advarer regjeringen mot å endre loven. De er redde for at det svekker det norske flaggets posisjon på de offisielle stengene. Frp mener det kun er det norske flagget eller kommuneflagget som skal heises.

I debatten har blant annet Astrups eksempel med prideflagget, regnbueflagget som står for mangfold og fellesskap, skapt motstand. Men det er snakk om en moderat og praktisk lovendring. Kommunene kan allerede i dag flagge med andre flagg fra sine bygninger når det avholdes et arrangement der. I den nye loven må flaggingen fortsatt ha tilknytning til et arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Men kravet om at arrangementet må avholdes i kommunens bygninger, forsvinner. Vi har tillit til at kommuner og fylkeskommuner selv greier å ta stilling til hvilke flagg det passer seg å heise. Det er lite sannsynlig at noen «går bananas» med flagg i utide. Av visuell støy her til lands, ligger dessuten flagg langt nede på lista.

Midtnorsk debatt: Denne rapporten må endre norsk oljepolitikk

På forsiden nå