Skuffende av Stortinget om åpenhet

Et dårlig signal fra regjering og Stortinget om åpenhet.

Oslo 20191112. Sivilombudsmann Hanne Harlem på hennes kontor hos Kommuneadvokaten i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB  Foto: Heiko Junge

Saken oppdateres.


Stortinget behandlet nylig forslaget til ny sivilombudslov. Det ble vedtatt at Sivilombudsmannen skal skifte navn til Sivilombudet. Mer problematisk var det at regjeringspartiene med støtte fra Fremskrittspartiet gikk inn for å begrense Sivilombudets innsynsrett i regjeringsdokument. Det gir et dårlig signal om regjeringens og Stortingets syn på åpenhet.

Sivilombudet, som for tiden er Hanne Harlem, er Stortingets ombud for den sivile forvaltningen. Ombudet skal sikre at offentlig forvaltning ikke gjør urett mot borgere. Lovforslaget bygget på rapporten til Harberg-utvalget, ledet av Svein Harberg (H). Utvalget mente at sivilombudet bør ha rett til innsyn i alle typer dokumenter. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet gikk likevel inn for et unntak i den nye loven, nemlig for «regjeringsnotater og dokumenter knyttet til disse».

Dette unntaket svekker Sivilombudets innsynsrett. Så vel nåværende sivilombud som Norsk Redaktørforening og en rekke jurister som jobber med offentlighet, har kritisert det vedtatte forslaget om unntak for innsynsrett. Det er ikke ofte Sivilombudet ber om innsyn i regjeringsnotat eller dokumenter knyttet til disse. Det er heller ikke snakk om offentliggjøring av disse dokumentene, men innsyn for å sikre ombudets utøvelse av sin kontrollfunksjon.

Hvorfor Stortinget med knapt flertall i siste instans valgte å vingestekke sitt eget kontrollorgan, framstår foreløpig noe uklart. Ifølge Rett24.no er det lovavdelingen i Justisdepartementet som skal ha argumentert for at regjeringen bør begrense innsynsretten til Sivilombudet på denne måten.

Debatten om lovendringen i Stortinget 11. mai ga mye og sikkert velfortjent ros til utvalgsleder Svein Harberg. Samtidig viste flere innlegg i debatten at noen av representantene fra Høyre og Venstre neppe vil se tilbake på behandlingen av denne saken som parlamentets fineste øyeblikk i denne perioden. Det var det heller ikke. Å begrense Sivilombudets innsynsrett i regjeringsnotater, burde regjeringen og særlig Stortinget holdt seg for god til.

På forsiden nå