Mattilsynet må ta grep om grisen

Verstingene må stoppes gjennom strengere og bedre kontroll med dyrevelferden i norske grisefjøs.

  Foto: Arthaus/Gunda-filmen

Saken oppdateres.


Bildene fra norske grisefjøs som NRK viste i helga, har naturlig nok skapt sterke reaksjoner. Lite opprører mennesker mer enn bilder av dyr som lider. Grisebønder kan ha rett i at næringen samlet blir feil framstilt. Saken avslører likevel for dårlig norsk kontroll med matproduksjon og dyrevelferd.

Det er lett å skjønne frustrasjonen til grisebønder som føler seg uthengt. Groteske bilder fra verstinger i bransjen gir inntrykk av at lite har blitt bedre siden forrige dokumentarsjokk i 2019. Avisa Nationen meldte onsdag at 24 svinebønder har anmeldt aktivister for innbrudd i grisefjøs. Norges Bondelag og Nortura bør likevel bruke mer energi på å rydde opp i næringa enn å problematisere hvordan scenene ble filmet.

Vel så viktig som de groteske bildene er NRKs dokumentasjon av hvordan Mattilsynets registrerte regelbrudd følges opp og hvordan kontrollen utøves i en næring hvor merkelappen «Nyt Norge» brukes som et adelsmerke.

NRK har gransket 200 regelbrudd. Til tross for uakseptable forhold og grove brudd over flere år, får driften gjerne fortsette. Saker om regelbrudd avsluttes med egenmelding i stedet for dokumentert bedring. Europeiske regler om uanmeldt besøk følges sjelden. NRKs tall viser at sju av ti besøk fra Mattilsynet til svineprodusenter er forhåndsvarslet.

For å kvalitetssikre omdømmet til norsk svineproduksjon, er det avgjørende at Mattilsynet er i stand til å kontrollere og reagere på regelbrudd og dårlig dyrehold på en helt annen måte enn hva NRKs granskning viser.

Dokumentarfilmen «Gunda» om ei norsk purke med unger har det siste året gått verden rundt. Et fint bilde på griseliv som tåler offentlighetens lys. Enkelte småprodusenter tror den siste ukas avsløringer gjør at flere forbrukere vil søke mot grisebønder som går foran med et godt eksempel. For at det skal komme hele næringa til gode, trengs det et strengere og mer effektivt oppgjør med dårlig dyrehold. Det er i alles interesse, grisen inkludert.

På forsiden nå