Sykehuset må prioritere de syke

Sykehusdirektøren ved St. Olav forteller om sprengt kapasitet, blant annet fordi Trondheim og andre kommuner lar utskrivningsklare pasienter bli liggende på sykehuset.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

St. Olavs hospital slår alarm fordi et rekordhøyt antall utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset. Årsaken er at Trondheim kommune ikke har korttidsplasser til å ta imot disse pasientene i sykehjem. Det er en kostbar ordning for kommunen, det er uheldig for pasientene, de ansatte og de som venter på plass på sykehuset. Pasienter som er ferdig behandlet, skal ikke oppta plassene til akutt syke. Dessverre har dette pågått i flere år, også i andre kommuner. At dette kommer overraskende på kommuneledelsen i Trondheim, er uforståelig. Det haster derfor med å få permanente, gode løsninger for dem som ikke lenger har behov for en sykehusseng.

LES OGSÅ: Kommunen må betale millioner til St. Olav

Siden oktober i fjor har Trondheim i gjennomsnitt hatt rundt 25 utskrivningsklare pasienter liggende på sykehuset. Pasientene kan ikke skrives ut fordi kommunen mangler nok kompetent helsepersonell og ledige senger til å ta imot dem i egen kommune. Det koster kommunen over 5100 kroner i døgnet for hver pasient. Dersom kommunen ikke finner en løsning raskt, vil det koste Trondheim rundt 40 millioner kroner i år. Mange av de ferdigbehandlede pasientene ligger fire-fem døgn ekstra på sykehuset, enkelte har ligget i månedsvis.

LES OGSÅ: Sykehusdirektøren er svært bekymret

Dette dreier seg ikke bare om økonomi. Det alvorligste er at kapasiteten på sykehuset er sprengt. Sykehusdirektør Grethe Aasved på St. Olav sier til Adresseavisen at det nå hoper seg opp med pasienter i akuttmottaket, og at det kan gå på pasientsikkerheten løs. Situasjonen ser ikke lys ut når sykehuset snart går ut i ferie med lavere bemanning. I tillegg er det uheldig at ferdig behandlede pasienter blir liggende på sykehus i stedet for å få et tilpasset tilbud om rehabilitering på et sykehjem.

Formannskapet i Trondheim har i et hastevedtak kommet opp med flere kortsiktige løsninger, blant annet leie av korttidsplasser i andre kommuner. Sykehusets sengekapasitet er vært utnyttet i flere år. Trondheim kommune må derfor ta et krafttak for å få til en permanent løsning på sykehjemmene. Det holder ikke å sende utskrevne pasienter til ulike behandlingstilbud rundt om i fylket. Pasientene bør få tilbud om behandling og rehabilitering i den kommunen de bor i.

Hør podkasten Kampen om Trønderbenken. I dag Linda H. Helleland

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå