Ikke tapp bypakkene for penger

At fylkesveiene forfaller er ikke et argument for å kutte i avtalene som skal sikre at nullvekstmålet i storbyene nås.

Sykkelvei. - Et fantastisk sykkelanlegg, sier Richard Liodden Sanders fra Syklistenes Landsforening (på sykkel til venstre). Olav Skjelmo i Lademoen Vel (på fortauet) er også veldig godt fornøyd.  Foto: Peter Breivik, Adresseavisen

Saken oppdateres.

I store deler av Distrikts-Norge ropes det varsko om fylkesveier som forfaller. Vi håper kravene om forbedringer blir hørt. Samtidig advarer vi mot å sette nedslitte fylkesveier opp mot avtalene som sikrer grønne trafikkløsninger i byene.

Sist uke gjorde Senterpartiets førstekandidat for Sør-Trøndelag nettopp det. Med VG på slep besøkte Ola Borten Moe flere fylkesveier i Sør-Troms som sårt trenger en oppgradering. I reportasjen sammenligner Sp-toppen etterslepet på fylkesveiene på 70 milliarder med regjeringens byvekstavtaler. De neste ti årene har de en ramme på 150 milliarder kroner, der staten skal stå for 80 milliarder mens resten finansieres lokalt og av bompenger.

Minst ti av disse statlige milliardene skal gå til Trondheim. Byen vokser raskest av alle norske storbyer. Samtidig slår klimaforliket fast at veksten i persontrafikken ikke skal skje ved bilkjøring, men gjennom kollektiv, sykkel og gange. Byvekstavtalene spiller en avgjørende rolle for at byer som Trondheim skal lykkes. Gevinsten for innbyggerne er mindre kø og forurensning.

I 2019 foreslo Sp å kutte 12 milliarder fra byvekstavtalene. Det har de heldigvis gått vekk fra. Denne gangen vil de ikke tallfeste hvor mye de vil ta fra bypakkene, men nøyer seg med å si at dagens system inviterer til unødvendig pengebruk.

I VG trekker Borten Moe fram Trondheim, og nevner blant annet varmekabler under bussholdeplasser og egne kommunikasjonsrådgivere. I saken svarer ordfører Rita Ottervik at det faktisk er billigere med undervarme på enkelte trafikkerte holdeplasser enn å måtte måke snø på vinteren. Det var kanskje derfor Borten Moe og Sp i Trondheim stemte for forslaget i 2018.

Vi er imidlertid enige i at Miljøpakken, der Trondheim, Melhus, Skaun, Stjørdal, staten og fylkeskommunen samarbeider om å nå nullvekstmålet, kan organiseres bedre. Mer åpenhet og raskere beslutningsprosesser trengs. Om pengene brukes på tull, slutt for all del med det. Adresseavisens reportasjer om manglende og dårlige sykkelveier, viser at det er mer enn nok å bruke pengene på som faktisk bidrar til at nullvekstmålet nås.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå