På tide å rydde opp i taxibransjen

Dagens situasjon er ikke til å leve med, verken for sjåfører eller kunder.

Drosjer oppstilt ulike steder i Trondheim sentrum. Christiania Taxi. Solsiden  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Taxisjåfører som ikke vet hvor Innherredsveien er. Skolebarn som venter forgjeves på skyss. Eldre og syke som aldri blir hentet fra behandling. Sjåfører som jobber lange dager for ei luselønn. Det haster å gjøre noe med drosjenæringen. Vi advarer mot å tro at Støre-regjeringens varslede reversering av taxireformen løser alle problemer.

Målet med liberaliseringen var lavere drosjepriser til samme kvalitet. Det ble blant annet slutt på at sjåførene måtte være knyttet til en sentral. I store kommuner kan nå hvem som helst kjøre drosje så lenge de oppfyller visse krav, og politikerne kan ikke lenger bestemme antall løyver. Siden reformen ble innført i november i fjor, har tallet på drosjetillatelser eksplodert – også i Trøndelag.

Frislippet førte til at flere aktører kunne konkurrere om offentlige anbud. For skolebarn i Værnes-regionen ble tilbudet markant verre da Christiania Taxi tok over skolekjøringen. Men også mer etablerte Trøndertaxi har hatt store problemer med å levere et forsvarlig tilbud til skolebarn flere steder i fylket. Her har både bransjen og fylkespolitikerne et stort ansvar. Det holder ikke med fagre ord i anbudsutlysningen om aktørene presses til det ytterste på pris. Samtidig må bransjen selv ta ansvar om de har levert et anbud det i praksis er umulig å leve opp til.

Derfor er det skuffende at Ap/Sp-regjeringen ikke nevner anbudspolitikken under punktene om drosjepolitikk i regjeringsplattformen. De mangler foreløpig også svar på hvordan reverseringen skal løse problemet med at den gamle ordningen var i strid med EØS-avtalens regler om fri etableringsrett. En annen nøtt er hva de skal gjøre med de 4000 løyvene som allerede er gitt som følge av frislippet.

Regjeringen må uansett ikke nøye seg med å gå tilbake til slik det var. I store deler av landet har det vært problemer knyttet til pasienttransporten, også før reformen ble innført. I privatkundemarkedet har forbrukerorganisasjoner lenge klaget på høye priser, dårlig service og mangel på biler i de travleste tidspunktene. De seriøse aktørene i bransjen må styrkes, uten at det rammer kundenes interesser.

Midtnorsk debatt: En ventet drosjeskandale

På forsiden nå