Fri rettshjelp trenger en opprustning

Saken oppdateres.

Fri rettshjelp er en viktig velferdsordning. I dag må advokater nærmest jobbe dugnad for å ivareta rettssikkerheten til sårbare mennesker. Det bidrar til å svekke en ordning som snarere trenger å styrkes og oppdateres.

I Adresseavisen denne uka kunne vi lese om Anita Rian Lykken, leder for Advokatforeningen i Trøndelag, som jobber mye med fri rettshjelp innen barnefordeling og barnevernssaker. Hun forteller om 12–13 timers arbeidsdager med «en reell timelønn på 24 kroner etter faste kostnader». Holdningen i samfunnet er gjerne at advokater uansett tjener godt, men i slike saker blir reallønnen svært lav når timesatsen også skal dekke utgifter.

Les også: - Det hender at jeg har en reell timelønn på 24 kroner etter en arbeidsdag på 12-13 timer

Regjeringen har økt satsen for oppdrag innen fri rettshjelp med 22 kroner, til 1085 kroner i timen. Norge har den laveste satsen i Norden, under halvparten av hva danske advokater får, ifølge NRK. Advokatforeningen mener at satsen må økes til 1560 kroner for å være bærekraftig, og ønsker rett til å forhandle om den offentlige satsen. Dette har ført til den «streikelignende aksjonen» som nå pågår.

Les også: Advokater vil aksjonere for høyere satser

Ordningen har vært underfinansiert i en nedadgående spiral i 20 år, ifølge leder for Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas i Dagsnytt 18 sist uke. Statssekretær i justisdepartementet, John-Erik Vika, argumenterte med at dette ble resultatet etter «harde prioriteringer».

Støre-regjeringen gikk til valg på å redusere ulikheten i samfunnet, og burde derfor prioritere fri rettshjelp høyere enn i dag. Reisesalæret som Solberg-regjeringen halverte bør også økes, slik at oppdrag i distriktene ikke blir nedprioritert.

Les også: Inntektsgrensen for fri rettshjelp må heves

I over 40 år har ordningen med fri rettshjelp styrket rettsstaten og rettsvernet. Menneskene som mottar hjelpen er gjerne uføre, lavinntektsfamilier, innvandrere og rusmisbrukere. Ikke minst inkluderer dette saker innen barnevern og barnefordeling. De fortjener gode advokater som har tid til å gjøre jobben – på forsvarlige vilkår.

På forsiden nå