Barn trenger bedre rettssikkerhet

Rettssikkerheten til barn som er mistenkt i en straffesak og som må møte til avhør, er fortsatt ikke god nok.

Silje-saken der tre barn ifølge politiet skal ha drept Silje (4), rystet Norge. I en NRK-dokumentar stilles det nå flere kritiske spørsmål til etterforskningen som pekte ut guttene.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

15. oktober 1994 ble fem år gamle Silje funnet død i snøen på Tiller i Trondheim. Politiet konkluderte med at tre gutter på fire, fem og seks år sto bak volden som førte til at hun døde. I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om Silje-saken, reises nå en viktig debatt om rettssikkerheten til barn som mistenkes for kriminelle handlinger. Den var åpenbart for svak på 1990-tallet, og den er fortsatt ikke god nok.

Avhørsmetodene som ble brukt mot guttene, blir nå kritisert og kan gi grunnlag for at saken blir gransket på nytt. Siljes mor, Beathe Redergård, sier til Adresseavisen at hun ønsker at saken blir gjenopptatt på bakgrunn av opplysninger som kommer fram i dokumentaren. Der kommer det kritikk mot blant annet avhørsmetoder, sporinnhenting, ensporet etterforskning og det rettsmedisinske arbeidet. Politimester Nils Kristian Moe er foreløpig avventende til å se på saken på nytt.

Silje-saken rystet Norge og fikk internasjonal oppmerksomhet. Det kan vise seg svært krevende å komme til bunns i saken 27 år etter Siljes død. Det er likevel viktig at alle steiner snus for å se om guttene ble utsatt for urett. Dersom det viser seg at avhørsmetodene ikke holdt mål og etterforskninga hadde store mangler, bør det føre til at de renvaskes. Kevin-saken i Sverige i 2018, der to brødre ble renvasket etter 20 år for drapet på Kevin (4), viser hvor ille det kan gå når politiet gjør en for dårlig jobb når de avhører barn.

Selv om avhørsmetodene av barn er blitt bedre, faller mistenkte barna fortsatt mellom to stoler. Avhør av fornærmede barn skjer i såkalte barnehus med en spesialtrent avhører. Barn som er mistenkt for kriminelle handlinger, blir avhørt i politihuset – ofte av politi uten spesialkompetanse. Dette reagerer både foreningen av forsvarsadvokater og politiekspert på avhørsmetoder, Asbjørn Rachlew, på overfor NRK. Barneombudet mener avhør av mistenkte barn må bli bedre, blant annet at mistenkte barn alltid skal ha med seg en advokat.

I saker der barn er mistenkt for å påføre andre barn skade, må begge behandles på en rettssikker måte.


På forsiden nå