Tross koronasmitte og sykefravær: Skolene kan ikke bestemme selv

Utdanningsforbundet vil at hver enkelt skole selv skal kunne avhgjøre om de skal redusere undervisningen hvis de får mye smitte og for dårlig bemanning. Det er vi skeptiske til.

Stine Tøndel jobber ved Åsvang skole. De har åpent for elever i Trondheim som trenger tilsyn i påska, dersom foreldrene må jobbe.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

I likhet med mange andre yrkesgrupper har lærerne hatt det svært slitsomt under koronaen. Etter snart to år med ekstra belastninger er det mye sykefravær også i skolene. Lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, vil derfor at hver enkelt skole og barnehage skal kunne bestemme hvordan de organiserer hverdagen.

Vi tolker Handal slik at skolene selv må kunne redusere undervisningen hvis skoleledelsen finner det nødvendig. Vi forstår at skoler kan havne i vanskelige situasjoner når mange lærere må bli hjemme, men hvis skoler og barnehager får bestemme selv, risikerer vi at enkelte reduserer tilbudet i stedet for å lete etter andre løsninger.

LES OGSÅ: Smitte og sykefravær gjør situasjonen vanskelig i skolene

Vi er enig med regjeringen i at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag, også under pandemien. Hjemmeundervisning og stengte skoler er bare aktuelt hvis det ikke er noen annen utvei.

Derfor har vi en trafikklysmodell som kan tas i bruk hvis smitten blir høy. Det grønne nivået i denne modellen er innført fra onsdag, og det blir opp til kommunene å plassere skolene på gult eller rødt nivå. Trondheim har hatt denne ordningen i flere uker. I samråd med lokale skolemyndigheter er noen skoler blitt plassert på gult nivå.

Pandemien har lært oss hvor viktig det er at barn og unge får en mest mulig normal skolehverdag. Det bør derfor ikke være mulig å redusere tilbudet uten at det er godkjent av kommunale myndigheter.

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet forutsetter at også lærerne blir testet

Gult nivå fører ofte til større arbeidsbelastning på lærere og personale. Da kan det bli nødvendig at kommunene bidrar med vikarer og overtidsbetaling. Regjeringen har allerede lovet at staten vil dekke slike ekstrautgifter.

Regjeringen hadde et møte med skolesektoren onsdag og sier de vil se på om de kan gjøre mer for å bidra til bedre bemanning. Alle parter må strekke seg langt for at barna fortsatt skal ha et godt skoletilbud.

På forsiden nå