Adresseavisen mener

Vindkraft-løsning på Fosen haster

Tillatelsen til å bygge to store vindkraftanlegg på Fosen er ugyldig. Regjeringen må finne en rask løsning og ikke sette i gang noe som kan minne om en omkamp.

Departementet vet godt at de har en dom i Høyesterett hengende over seg. Det er denne de skal ta utgangspunktet i den videre saken, skriver Norske Samers Riksforbund. Her olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på besøk ved anlegget på Fosen.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Det vakte oppsikt da Høyesterett i høst fastslo at vindkraftanleggene på Storheia og i Roan på Fosen er i strid med samenes menneskerettigheter. Olje- og energidepartementet ga i 2013 en konsesjon som er kjent ugyldig. Den bryter med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Der heter det at urfolk ikke skal nektes retten til å dyrke sin egen kultur.

LES OGSÅ: Vil ikke rive vindkraftanlegg nå

Dermed har Olje- og energidepartementet fått et alvorlig problem. Siden tillatelsen er ugyldig, krever samene på Fosen av vindturbinene blir revet. Men å rive et stort anlegg som produserer betydelige mengder strøm, vil bli ekstremt dyrt. Derfor undersøker departementet om det finnes andre muligheter.

De leter etter avbøtende tiltak, det vil si ordninger som sikrer at samene fortsatt kan drive reindrift, uten at hele anlegget blir revet. Saken er grundig utredet gjennom flere runder i rettsapparatet, og det er ingen tvil om at vindturbinene og de store naturinngrepene rundt dem ødelegger vinterbeitet.

LES OGSÅ: - Hun legger opp til en langvarig omkamp

Departementet vil likevel ha tid til å gå gjennom saken på nytt, før de fatter et nytt vedtak som kan erstatte den ugyldige tillatelsen. Måten departementet har uttalt seg på, blant annet til Adresseavisen, tyder på at de vil ta seg tid til grundige undersøkelser. Men saken er allerede godt utredet, noe som framgår tydelig av Høyesteretts avgjørelse.

Olje- og energidepartementet må komme fram til en konklusjon i løpet av kort tid. Ellers vil det lett oppstå en mistanke om at de bevisst lar saken trekke i langdrag, slik at turbinene i mellomtida kan få stå og produsere strøm.

LES OGSÅ: Her møter statsråden samene på Fosen

Samenes tillit til storsamfunnet er tynnslitt fra før. I en rekke saker har de opplevd at deres interesser blir satt til side. På Fosen har de dessuten i mange år gitt beskjed om at vindkraftanlegg på Storheia og i Roan vil ødelegge for reindrifta.

Når de nå har fått medhold av Høyesterett, må Olje- og energidepartementet raskt komme fram til en løsning slik at reindrifta kan fortsette.

På forsiden nå