Trønderbenken må levere

Trønderske stortingspolitikere må legge press på regjeringen og sikre at campusprosjektet ikke glipper på oppløpssiden

Trondheim 23. februar 2021 Dobbel allé i Høgskolebakken   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Dagens regjering har varslet milliardkutt i NTNUs campusprosjekt. Vi forstår og støtter behovet for å gå gjennom statlige milliardinvesteringer med et kritisk blikk. Men etter en lang og dyr planleggingsprosess, kan vi ikke risikere at prosjektet glipper på oppløpssiden. Her har stortingsrepresentantene fra Trøndelag en viktig jobb å gjøre opp mot regjeringen. Trønderbenken må samlet arbeide for at målene med samlokaliseringen oppnås, selv om prislappen skal ned.

Søndag sa minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp), til Dagens Næringsliv at campusprosjektet må kuttes med flere milliarder. Han mener rammen på nær 12 milliarder, som betyr en kvadratmeterpris på cirka 100 000 kroner, er altfor høy.

Bakteppet er en ny økonomisk virkelighet på grunn av krigen i Ukraina. Alt blir dyrere, samtidig som det trengs store investeringer både for å huse flyktninger og ruste opp Forsvaret. Vi står også midt i en demografisk endring, med flere eldre og færre skattebetalere. Behovet for kostandskontroll er stort. Samtidig advarer vi mot å skjære så dypt med sparekniven at vi ikke når viktige mål med prosjektet. Poenget med å samle hele NTNU til én campus, er ikke å flytte et bestemt antall ansatte og studenter fra Dragvoll til Gløshaugen. Hovedmålet er å skape rom for en tverrfaglighet som gir Norge et viktig konkurransefortinn. Om teknologer fra NTNU forstår mer av samfunnet de lever i, vil de stå bedre rustet til å levere de løsningene og produktene Norge og verden trenger. Når teknologien styrer stadig mer av livene våre, trenger vi humanister og samfunnsvitere som forstår teknologi. Tverrfaglighet er ikke bare et moteord. Det er avgjørende for at NTNU skal utdanne de beste studentene for framtiden.

Lokalene må bygges slik at denne tverrfagligheten faktisk blir noe av. Det vil være en tragedie for Trondheim som studentby og for Norge som kunnskapsnasjon, om samlokaliseringen reduseres til en ren flytteprosess. Ingenting vil være mer bortkastet bruk av penger enn om campus ikke gjør NTNU til et bedre universitet og Trondheim til en bedre by.

På forsiden nå