Leder mandag 2. februar 2015

Riktig å stenge Gamle Bybro

Formannskapet i Trondheim får en ny sjanse til å gjøre et fornuftig vedtak om Gamle Bybro. Brua bør stenges for biltrafikk.

Saken oppdateres.

Den verneverdige brua har vært helt stengt for motorisert ferdsel siden desember 2013, etter at det ble oppdaget alvorlige skader på bærekonstruksjonene. Arbeidet med å utbedre skadene vil trolig være ferdig ved utgangen av februar. Brua er klassifisert for å tåle ett tonns akseltrykk, og rådmannen mener den bæreevnen vil være tilbake når brua står ferdig reparert.

I morgen skal formannskapet ta stilling til et forslag om å stenge den ærverdige brua for biltrafikk. Rådmannen vil tillate mopedkjøring, men ellers mener han at brua bør bli gjennomfartsåre kun for syklister og gående. Før brua ble midlertidig stengt på grunn av utbedringsarbeidene, var det tillatt med bilkjøring ut av sentrum på dagtid. I helgene har brua vært stengt for biler.

Hensynet til et viktig nasjonalt kulturminne med høy verneverdi er et vesentlig argument for å stenge brua. Åpnes Gamle Bybro igjen for biltrafikk, risikerer man at tyngre kjøretøyer tar turen over den sårbare brua. Verken brua eller gateløpet på Bakklandet er laget for tung gjennomgangstrafikk. Trafikksikkerheten for alle som beveger seg i dette populære området, tilsier at det her må tillates minst mulig biltrafikk.

Singsaker skole i Lillegårdsbakken har merket en halvering av biltrafikken forbi skolen mens brua har vært stengt. Det bør være et svært vektig moment når politikerne skal ta stilling til forslaget fra rådmannen. Sikkerheten for skoleelevene må settes foran hensynet til de som mener det er viktig å kunne kjøre over Bakklandet. Rådmannen har heller ikke registerte betydelig merbelastning av trafikk på Elgeseter og Bakke bru i den tiden Gamle Bybro har vært stengt.

En rekke instanser er hørt før rådmannen utarbeidet sitt forslag. Alle, unntatt Næringsforeningen i Trondheim støtter et slikt tiltak. Foreningen er bekymret for nedgang i omsetningen i Midtbyen hvis Gamle Bybro blir stengt. Politiet og Statens Vegvesen er blant de som støtter forslaget. Det er i tråd med Miljøpakken å legge til rette for syklister og fotgjengere i dette området.

Poltikerne bør stenge Gamle Bybro på permanent basis.

På forsiden nå