Leder onsdag 19. juni 2013

Ja takk, begge deler

Styret i Helse Midt-Norge kan si ja takk til både psykiatri på Østmarka og sykehus i Møre og Romsdal.

Saken oppdateres.

Styret i Helse Midt-Norge vil fredag forhåpentligvis vedta et langtidsbudsjett som åpner for et akuttbygg for psykiatriske pasienter på Østmarka. Det er et presserende behov for å satse på psykiatrien. Nå er det omsider mulig å gjøre vedtak om det som har vært et av de groveste politiske løftebruddene i Midt-Norge noen gang. Det er ikke for tidlig.

Adresseavisen har de siste månedene avdekket de elendige forholdene i akuttpsykiatrien på Østmarka. Etter at psykiatrien mistet oppmerksomhet etter valgkampene i 2005 og 2009, har de nye medieoppslagene bidratt til at temaet igjen er høyaktuelt. I mai sa styret ved St. Olavs Hospital ja til å bygge akuttbygg på Østmarka. Det som for alvor satte fart i saken, var at helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) i forrige uke åpnet for å lempe på kravene til finansiering av sykehusinvesteringer.

Administrasjonen i Helse Midt-Norge kastet seg rundt og har innstilt på at akuttbygget skal inn på langtidsbudsjettet. Saken skal behandles av styret i helseforetaket på fredag. Hvis styret slutter seg til administrasjonens innstilling, vil Helse Midt-Norge gå for et løp der det skal satses samtidig på akuttpsykiatri på Østmarka og nytt somatisk sykehus i Møre og Romsdal. Sistnevnte er prioritert først, men den nye holdningen er at det statlige helseforetaket har kapasitet til å satse både på psykiatri i Trondheim og somatikk i Romsdal og Nordmøre.

«Ja takk, begge deler» krever at helseforetaket låner mer penger. Lånebelastningen er også styreleder Marthe Styve Holtes eneste forbehold etter det nye signalet fra helseministeren. Det kan bli byggestart på Østmarka i 2015. Det vil være 22 år etter at ansvarlige politikere første gang lovet nytt psykiatribygg. Disse løftene er blitt gjentatt flere ganger, særlig tydelig av rødgrønne politikere foran valget i 2005. Det er ennå ikke sikkert at det blir et nytt bygg på Østmarka som kan by på verdige forhold for alvorlig syke mennesker. Men bygging er nærmere enn det noen gang har vært.

Et akuttbygg på Østmarka løser ikke alle utfordringene i psykiatrien, men det vil være en nødvendig start.

På forsiden nå