Debatt

Vi kan ikke bare ta inn en hvilken som helst person fra gata med varme hender

«En stor andel medarbeidere har ingen relevant utdanning, noe som er en stor utfordring for kvalitet og pasientsikkerhet», skriver Knut Jørgen H. Rotabakk i dette debattinnlegget.

Kompetanse: «Pasientene fortjener ansatte som vet hva de gjør, hvorfor de gjør det og når de skal gjøre det» skriver innleggsforfatteren. 

Saken oppdateres.

Det har den siste tiden vært mye, velfortjent, fokus på sykepleietjenesten i Sør-Trøndelag.

Det mangler minst 237 syke-pleiere i fylket. Vi har opplevd Trondheim kommunes famøse utlysning av fire 10 prosent helsesøsterstillinger, og helse-fagarbeidere som ikke får seg jobb.

Adresseavisen mener fra lederplass at det ikke er nødvendig med 180 studiepoeng, men kun varme hender for å kunne yte omsorg.

Og Mette Nord mente at sykepleiere overtar helsefagarbeiderstillingene. Alt dette i løpet av siste uke.

For oss er det helt grunnleggende at all sykepleie må organiseres og utøves på en måte som ivaretar faglige, juridiske og etiske normer for faglig for-svarlighet og omsorgsfull hjelp.

Innlegget som startet helsefagdebatten er lest 160.000 ganger: Jeg må fraråde alle å bli helsefagarbeider. Yrket er rett og slett en stor bløff

Forsvarlige helsetjenester

Pasienten har rett på forsvarlige helsetjenester som har forebyg-gende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, utført av helsepersonell.

Det må altså være samsvar mellom utdanning, kompetanse og ansvar. Det er pasientens situasjon og behov for sykepleie som skal være grunnlaget for hensiktsmessig bemanning, kompetansesammensetning og nødvendig beredskap.

Som en konsekvens av den teknologiske og medisinske utviklingen, og i tråd med samhandlingsreformen, får de kommunale helse- og omsorgs-tjenestene ansvar for flere pasienter med mer sammensatte helseutfordringer. Utfordringene hos disse pasientene tilsier at det vil være økt behov for sykepleiere for å ta seg av stadig mer komplekse diagnosebilder og kompliserte omsorgsbehov.

Les også debattinnlegget: Jeg kan ikke gå ut og rope at jeg er en dyrevenn mens jeg kjenner ulvehårene mot nakken min

Ingen relevant utdanning

En stor andel medarbeidere har ingen relevant utdanning, noe som er en stor utfordring for kvalitet og pasientsikkerhet. 1/3 av de ansatte (på landsbasis) i helse- og omsorgssektoren er uten relevant helsefaglig utdanning, såkalte ufaglærte.

Vi mener at kommunene må ta ansvar for å sørge for at alle ufaglærte som jobber i disse tjenestene gis utdanning til å bli helsefagarbeidere. Pasientene fortjener ansatte som vet hva de gjør, hvorfor de gjør det og når de skal gjøre det!

Vi kan med andre ord ikke bare fortsette å ta inn en hvilken som helst person fra gata med varme hender, kle den opp som en hvit engel, for så å sende den til en hvilken som helst pasient for vise omsorg.

Norsk Sykepleierforbund ser at sykepleiere og helsefagarbeidere er gjensidig avhengige av hverandre. At Adressa og Fagforbundet fremstiller det som en profesjonskamp er derfor ikke korrekt, og det er på ingen måte tjenlig for yrkesgruppene – verken helsefagarbeiderne eller sykepleiere.


Hør våre kommentatorer snakke om mat og landbruk, byrommene i Trondheim og nye takter fra Disney

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå