Debatt

Jeg er opptatt av at Leon og annen norsk ungdom skal ha muligheter i sine liv

Statsminister Erna Solberg svarer Leon Bafondoko i dette debattinnlegget.

Får svar: «Erna begår et generasjonsran» skrev Leon Bafondoko i Signert-spalten onsdag. Nå får han svar fra statsministeren. 

Saken oppdateres.

Svar til Leon Bafondokos innlegg i Adresseavisen 1. mars:

Oljeformuen tilhører deg, meg og kommende generasjoner. Derfor kan jeg garantere at oljeformuen skal forvaltes bærekraftig.

Vi forvalter oljeformuen godt når vi klarer å bygge et samfunn der mennesker får utnyttet sine muligheter. Det krever store investeringer i kunnskap, forskning og infrastruktur som gjør at det skapes jobber. Det er disse investeringene som både bygger landet, og som skal skape de mulighetene norsk ungdom fortjener.

Regjeringens fremste politiske prosjekt er nettopp å skape muligheter for alle, ikke minst for ungdom. Derfor er jeg glad for at regjeringens kunnskapspolitikk gjør at elevene lærer mer, at fraværet går ned og at de er mer til stede på skolen. Derfor er jeg glad for at ventetidene i helsevesenet går ned, slik at man raskere kommer tilbake i jobb eller utdanning. Og derfor er jeg glad for at konkurransekraften til bedriftene Leon og andre skal jobbe i, nå styrkes.

Her er innlegget som statsministeren svarer på: Erna begår et generasjonsran

Opptatt av barn og unge? Da bør du også lese: Barndommen nå til dags


Bærekraftig forvaltning

Handlingsregelen skal legge til rette for en bærekraftig forvaltning av oljeformuen slik at den også kommer fremtidige generasjoner til gode. Den sier ikke at det ikke skal brukes oljepenger, men at olje- og gassinntektene gradvis skal innfases i norsk økonomi.

Samtidig var det bred enighet i Norge da handlingsregelen ble laget om at det ikke bare er viktig hvor mye oljepenger vi bruker, men hva vi bruker dem på. Pengene bør gå til investeringer i kunnskap, skattelettelser, vei og bane som øker vekstkraften og skaper flere jobber i Norge. Til forskjell fra de rødgrønne har ikke regjeringen bare vært opptatt av hvor mye oljepenger vi har brukt, men til hva.

Vi kan ikke vente at fondet vil vokse like raskt fremover som det har gjort til nå. De fleste ekspertene sier at vi må forberede oss på at det blir lavere avkastning fra oljefondets investeringer i årene som kommer. Fordi vi ønsker at oljeformuen skal komme fremtidens generasjoner til gode, foreslo regjeringen derfor nylig å endre handlingsregelen ved å senke anslaget for forventet avkastning av oljefondet fra fire til tre prosent. I snitt har regjeringen brukt 2,8 prosent av oljefondets verdi årlig. Til forskjell brukte de rødgrønne 3,2 prosent av oljefondet i sine budsjetter.

Fikk du med deg debatten om trafikken i byen? Her kan du se tv-opptak og lese chat fra debatten

Les også debattinnlegget: Midtbyen burde bli mer som et shoppingsenter


Å redusere utenforskapet

I denne regjeringsperioden har det vært bred politisk enighet om nivået på oljepengebruken. Det skyldes at det har vært helt nødvendig å bruke penger for å stimulere norsk økonomi, for å motvirke nedgangen i norsk økonomi etter oljeprisfallet.

Så har Leon helt rett i at vi som samfunn har en utfordring med å redusere utenforskapet, og sikre at alle blir inkludert i arbeidsliv og utdanning. Og det er derfor vi nå senker terskelen inn i arbeidslivet, og stiller større krav om aktivitet for dem som er under 30 år og mottar sosialhjelp. Vi ser at dette reduserer passiviteten, og gir økt verdighet i folks liv.

Jeg er opptatt av at Leon og annen norsk ungdom skal ha muligheter i sine liv. Derfor kommer regjeringen fortsatt til å ha som hovedprosjekt å øke kunnskapen i skolen, skape flere jobber og forme et Norge hvor det er muligheter for alle.


Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå