Debatt

Vi kan ikke kutte i sykepleiernes vaktskifte-tid

Forslag: Sist mandag fremmet SV forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St. Olavs hospital, skriver Lars Haltbrekken. 

Saken oppdateres.

Sykepleierne ved St. Olavs hospital er bekymra for at nye sparetiltak vil ramme pasientsikkerheten og øke belastningen på de ansatte, noe som igjen også vil gå utover pasientene. Vi i SV deler sykepleiernes bekymring. Et av sparetiltakene ved sykehuset er å kutte ned på tiden sykepleierne bruker på å informere hverandre om pasientenes tilstand ved vaktskifte.

Les også: Kreftforeningens ansatte ut i streik fra mandag

Kuttet kan i verste fall føre til at det blir ett minutts informasjon hver pasient ved overlevering til ny vakt, skriver hovedtillitsvalgt og sykepleier Maiken Isachsen-Hagen ved St. Olav i Adresseavisen 20. juni. Sist mandag fremmet SV derfor forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St. Olav, med de svekkelsene i pasientsikkerhet og arbeidsvilkår det medfører. Dessverre stemte både Høyre og Arbeiderpartiet mot.

LES OGSÅ: Overskudd ved St. Olav bidrar til sykehus i Molde


Hovedproblemet er de manglende bevilgningene til helseforetakene. Noe også Nils Kvernmo, direktør ved St. Olav flere ganger har påpekt. Økningen i bevilgninger til helseforetakene har fulgt befolkningsveksten, men ikke kravene om et stadig bedre helsetilbud. For å få penger til å ta i bruk ny teknologi, nye medisiner og gi oss et bedre helsetilbud, kommer det forslag om den typen innsparinger vi ser på St. Olav. SV foreslo i sitt alternative statsbudsjett en kraftig økning i bevilgningene til sykehusene. Pengene finnes, det er bare snakk om å prioritere. Et apropos fra sist mandag kan illustrere det.

Les også Harry Tillers kommentar: SV spiller poker om makta

Samme kveld som Stortinget behandlet vårt forslag om å ikke kutte i tiden som brukes på informasjon om pasientene, stemte de fleste partier på Stortinget mot vårt forslag om å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen. Den er kostnadsberegnet til 19 mrd. kroner. Til sammenligning kostet det 13 mrd. å bygge St. Olav i sin tid. Den nye rullebanen skal finansieres av økt sprit og vinsalg i taxfree-butikkene og økt flytrafikk. Verken et godt helse- eller miljøtiltak med andre ord. Men saken viser at vi ikke mangler penger, men har problemer med å prioritere riktig bruk av dem.

Les også kronikken: Økende mangel på sykepleiere i Norge


Lars Haltbrekken Sosialistisk Venstreparti


Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå