Debatt

Seksuell trakassering i utøvende musikkutdanning

Tiltak: Samarbeidet mellom lærer og student er nært og personlig og foregår ofte én-til-én i studiosituasjon. Da er det lavere terskel for at en lærer med dårlig impulskontroll og dømmekraft tråkker over grenser, skriver instituttlederen.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.


Det er forstemmende å lese den siste tidas vitnesbyrd fra hundrevis av kvinner i kunst- og mediebransjen som har opplevd seksuell trakassering og maktmisbruk.

Problemet var kjent, men omfanget er overveldende. Vi skjønner nå at det ikke bare dreier seg om enkeltpersoner som begår overtramp men om en ukultur hvor trakassering og hersketeknikker blir akseptert.
Utøvende kunstutdanninger må ta dette inn over seg. Det er en grunn til at nettopp disse utdanningene – musikk, dans, teater – er ekstra utsatt.

LES OGSÅ: Machokulturens fall

Samarbeidet mellom lærer og student er nært og personlig og foregår ofte én-til-én i studiosituasjon. Undervisningen er fysisk og emosjonelt involverende. Da er det lavere terskel for at en lærer med dårlig impulskontroll og dømmekraft tråkker over grenser – om ikke i undervisningssituasjonen så kanskje på premierefesten, hvor impulskontrollen og dømmekraften er enda dårligere. Hva gjør vi med dette?Et annet trekk ved utøvende kunstutdanning er maktrelasjonen mellom student og lærer. Mange lærere sitter i viktige posisjoner i kulturlivet og har stor innflytelse på studentens karrierevei. Har vi tilstrekkelig fokus på lærernes dobbeltrolle?

Institutt for musikk ved NTNU har en høy beredskap for å håndtere seksuell trakassering og hersketeknikker. Vi har det siste året utarbeidet et nytt sett med «etiske retningslinjer for undervisning og veiledning». Disse fokuserer på den asymmetriske maktrelasjonen mellom lærer og student, beskriver hva vi anser som uakseptabelt adferd, og tydeliggjør rutinene for hvordan man sier fra.Vi har opp gjennom årene hatt uønskede hendelser ved vårt institutt som vi har håndtert fortløpende. Det er ikke meldt alvorlige tilfeller av seksuell trakassering og maktmisbruk. Vi regner likevel med at vi ikke er mer forskånet for dette enn andre kunstutdanninger.

LES OGSÅ: Bachelorgrad i berøringsangst

Omfanget på materialet som i disse dager kommer fram i mediene, sier oss at også vi trolig har problemer som ikke er kommet til overflaten. Derfor skjerper vi beredskapen nå.De nye etiske retningslinjene ble vedtatt før sommerferien og introdusert ved studiestart i august. Jeg deltok selv på alle orienteringsmøtene ved studieprogrammene og oppfordret studentene til å lese retningslinjene og si fra om eventuelle uakseptable forhold.

LES LEDEREN: #metoo viser behovet for å snakke om overgrep

Når #metoo-bølgen nå også har nådd musikkutdanninga, har vi bestemt oss for å sette inn ekstra tiltak i informasjon og opplæring. Institutt for musikk skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø hvor studentene ikke opplever nedverdigende situasjoner, dårlig behandling, trakassering og maktmisbruk.

Jørgen Langdalen, instituttleder ved Institutt for musikk NTNU 

Jørgen Langdalen, instituttleder ved Institutt for musikk NTNU 

På forsiden nå