Debatt

Er planen å samle all tungtrafikk i bydelen vår? Den kveler oss

Det legges et «røykteppe» over tungtrafikk-krisen på Bjørkmyr, Risvollan, Nardo og Nidarvoll. Åpent brev til fylkesmannen i Trøndelag.

Røykteppe: En rapport med klare faktafeil skal altså legges til grunn for fylkesmannens videre saksbehandling. Vi reagerer meget sterkt på dette. Foreliggende søknader fra Franzefoss og andre aktører må avvises, skriver innsenderne.  Foto: SIGRID DAHL

Saken oppdateres.


Adresseavisen presenterte lørdag 24/2 en vakker fortelling om Franzefoss i Lia, som holder byen med pukk, og til takk har sinte naboer. Denne framstillingen tildekker hva saken egentlig handler om, nemlig en tungtrafikk som er i ferd med å kvele en hel bydel. Ingen av de felles protestene fra institusjoner, lag og beboere er rettet mot pukk. De handler om den totale trafikkbelastningen i bydelen.

LES OGSÅ: Her passerer 200 lastebiler i døgnet. Vi ser støvet legge seg som en tåke over veien
I tillegg til pukkverk, asfaltverk og gjenvinning som naturligvis er vedvarende belastninger for beboere, har Franzefoss nemlig søkt om å kjøre inn ytterligere 60000 tonn forurenset avfall pr. år. Dette har fylkesmannen tillatt, til tross for innsigelser fra mange hold og en underskriftsaksjon som samlet 454 signaturer. Nå kommer Franzefoss med en tilleggssøknad om mottak og lagring av 20000 tonn PFAS-forurensede masser fra Ørlandet flystasjon, også dette avfall som det er knyttet miljørisiko til. Alene utgjør dette anslagsvis 260 trailerturer pr. dag. Dessuten har vi to store massedeponier (Bjørka og Gisvold) hvor det fylles 1,4 millioner m³ over en femårsperiode, samt et noe mindre deponi på Ekle. Og nye omsøkte deponier på Bratsberg er under planlegging.

Les også: - Her tør jeg ikke bevege meg på kveldstid

Den samlede tungtrafikken, som flere har telt til 80–120 lastebiler pr. time (før tilleggssøknadene, og før ordinær trafikk med biler, buss, mopeder er isregnet) går gjennom en av de tettest befolkede bydelene i Trondheim, Risvollanområdet. Der har dagens fortettingspolitikk ført til storstilt utbygging av boliger, barnehager, skole og idrettshall med fotballbaner, og bydelen er i ytterligere vekst. Den alternative Bratsbergveien, som også tar en betydelig del av tungtrafikken, er totalt nedkjørt og kan stå foran kollaps.
Franzefoss ble pålagt å beregne trafikkmessige konsekvenser av sine søknader. Dette ble gjort av Multiconcult. De leverte en rapport som hviler på uriktig faktagrunnlag, der de henter sine data om trafikktetthet fra gamle målinger (2011 og 2012), men likevel påstår at målingene er dekkende for dagens belastning. En rapport med klare faktafeil skal altså legges til grunn for fylkesmannens videre saksbehandling. Vi reagerer meget sterkt på dette. Trafikkbelastningen for beboerne i bydelen er dramatisk mye større enn det som framstilles.Er planen å samle all tungtrafikk i vår bydel? Med de omsøkte utvidelsene vil trafikken bli uutholdelig, farlig og en stor helsemessig risiko. Vi må kunne forvente at ansvarlige myndigheter ser på totalvirkningene, og nå sier at nok er nok. At giftdeponi og flere massedeponier ikke lar seg kombinere med livskvalitet for mange tusen mennesker. Det er nemlig mulig å si nei også til milliardaktører. Lunner pukkverk på Østlandet ble i sin tid nektet drift med henvisning til trafikkstøy og trivselsreduksjon for beboere. Pukkverket saksøkte staten, men høyesterett ga beboerne medhold. Foreliggende søknader fra Franzefoss og andre aktører må avvises.Wenche Waagen

Bjørkmyr kulturforening

Henriette H. Kvam

daglig leder Risvollan borettslag

Morten Engeset-Nordanger

Styreleder Utleir velforening (9 borettslag og sameier)

På forsiden nå