Debatt

Det er et sammenhengende grusteppe, noen steder flere cm dypt, hvor den mest erfarne syklist kan miste kontroll over sykkelen

Snøen er omsider borte selv fra de høyereliggende områdene i byen vår, men er veiene bare av den grunn? Nei, snø og is er erstattet av enorme mengder strøsand.

Fortsatt mye grus: Dette er skyggesiden av den såkalte sykkelbyen vår. Man skryter av ulike tiltak så som snøfrie vinterveier, men velger ikke å prioritere feiing når snøen går, skriver innsenderen. Bildet viser grusroppsamling for noen år siden.  Foto: LISE Åserud, NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Vi har glatte sykkelveier – i mai! Flekker av bar asfalt kan riktignok skimtes, enten som spor etter syklister med låste hjul (og tilsvarende manglende kontroll) eller huseiere som har sett seg lei av skitten.

LES OGSÅ: Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus, is opg asfalt utover plenene på FlatåsenSom da jeg selv for noen vårer siden kjørte tretten trillebårlass ut i terrenget(!). Med småunger som skal lære seg å sykle, er det tankevekkende at de i den mest sårbare og ustø perioden skal trene på et lunefullt veidekke. Man skal altså lære ungene å la være å bruke bremsen på forhjulet, aldri bremse i svinger, samt bremse blokkeringsfritt tross kun rudimentær håndmotorikk – noe ikke engang den jevne bilist greier uten teknologisk overstyring. Når de i samme periode skal trene på basale ferdigheter som balanse, avpasse fart, være på riktig side av veien, løfte blikket og se til sidene, så blir dette faktisk for mye. Så derfor plastrer vi når vi kommer frem til skolen.

LES OGSÅ: Kommunens vedlikehold av veinettet om vinteren er latterlig. Latterlig dårlig.Fra Flatåstoppen ned Høgreina til Flatåsen skole er det et sammenhengende grusteppe, periodevis flere cm dypt hvor den mest erfarne syklist kan miste kontroll over sykkelen. I min private tvillingstudie hvor begge seksåringene har syklet like mye på de samme veiene, men har trynet litt i utakt, ser jeg allerede nå at den ene sikrer seg vesentlig mer enn den andre. Om dette skulle predikere hvem som blir helårssyklist og hvem som blir bilist i voksen alder, da har vi vel egentlig ikke lykkes, sykkelbyen Trondheim? Dette er skyggesiden av den såkalte sykkelbyen vår. Man skryter av ulike tiltak så som snøfrie vinterveier, men velger ikke å prioritere feiing når snøen går. Feiing av gater og sykkelveier burde etter mitt ringe skjønn være selvsagt, siden dette har med sikkerhet (og litt trivsel) å gjøre.

LES OGSÅ: Det bør ikke være fritt fram å bruke sykkel på de mest sårbare stieneEn henvendelse til Bydrift ga det lakoniske svaret at jeg måtte henvende meg til politikerne om dette. Det handlet visstnok om flere feiebiler. Og det er kanskje noe i det, men det handler også om at det på vår side av byen er strødd aldeles for mye og at feiingen må starte tidligere. Om det kommer noe snø etter at man har feiet, tiner dette gjerne raskt. Gi også de minste syklistene forutsetninger for å utvikle sykkelglede!

LES OGSÅ: Olav Tryggvason bør bli miljøgate

På forsiden nå