Debatt

Sånn kan man ikke behandle folk, vel?

Smartmåler kan jeg ikke ha i huset. Det er min rett å slippe det. Men jeg får avslag fordi jeg ikke har legeattest! Dessverre, sier legen, full av forståelse igjen. Det kan han ikke gi meg, for han er bundet av Helsedirektoratet sine bestemmelser, skriver innsenderen.  Foto: Terje Svaan

Er fritak fra smartmåler mulig? Ja, sier de når jeg spør på telefon til Trønderenergi. Men da må jeg ha legeattest. Så jeg går til fastlegen min, og han har stor forståelse for at jeg ikke vil ha smartmåler, men har fått streng beskjed om ikke å skrive legeattester som handler om dette spørsmålet. Så jeg søker Trønderenergi om fritak for smartmåler, og forklarer at jeg ikke får legeattest på grunn av Helsedirektoratet sine bestemmelser. Men jeg får avslag fordi jeg ikke har legeattest!