Debatt

Jeg ringte sjefen og sa: «Jeg trenger debrifing. Har vært sju timer på Ikea»

«Da vi endelig kom ut og hjem til botiltaket, satte jeg meg ned med en kopp kaffe og begynte å grine» skriver Mona Berger i dette debattinnlegget.

«I løpet av de sju timene hadde følelsen av å være et gissel, av å ha en umulig oppgave og ikke greie jobben min og følelsen av at jeg aldri kom meg ut fra Ikea manifestert seg. Tenk deg det; virkelig aldri, aldri komme seg ut fra Ikea», skriver innleggsforfatteren.  Foto: Glen Musk, Adresseavisen

Emosjonelle belastninger i relasjonskrevende yrker er sterkt underkommunisert. Både i samfunnsdebatten generelt, på arbeidsplassen og i utdanningssystemet. Kanskje handler det om kvinnedominerte og mannsdominerte yrker? Eller er årsaken at problematikken er mindre håndgripelig og mer individuell, enn behovet for god luftkvalitet og lite støy på arbeidsplassen?