Debatt

Vi ønsker oss digitale «sandkasser» hvor vi kan leke oss med teknologien

Når statsministeren får rapportene fra flere ekspertgrupper på sitt toppmøte i Trondheim 3. september, håper jeg hun velger å følge rådene og at rapportene ikke bare havner i arkivet, skriver Trond Smaavik i dette debattinnlegget.

Saken oppdateres.

Hvordan kan vi sikre at næringslivet takler den digitale omstillingen? Svaret er behov for digitale sandkasser og mindre byråkrati. Norges ingeniør og teknologorganisasjon NITO har vært aktivt med i prosjektet Digital 21. Vi er spent på hvordan dette påvirker politikken for digitalisering. Det handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Norsk næringsliv må bli bedre rustet i den digitale tidsalderen.

LES OGSÅ: Her kan du se Geminis video fra miniferja som skal frakte folk og sykler mellom Ravnkloa og Brattøra

LES OGSÅ: Trondheimsfjorden er testområde for ubemannede fartøy

Som representant for NITO har jeg vært med i ekspertgruppen om offentlig rammeverk som skal gi råd i prosjektet. Når statsministeren nå får rapportene fra flere ekspertgrupper på sitte toppmøte i Trondheim 3. september, håper jeg hun velger å følge rådene og at rapportene ikke bare havner i arkivet. Det er ikke alt som endres i en håndvending, men jeg forventer at regjeringen iverksetter tiltak basert på innspillene til de ulike gruppene. Det vil være tiltak som ikke krever store utredninger og lovendringer, selv små gevinster blir store over tid.

Et viktig område er å forenkle byråkrati og regelverk. Regler og byråkrati må ikke hindre innovasjon og testing. Som ingeniør kan jeg skrive under på det. Det bør også være mulig å teste nye løsninger selv om det ikke er i tråd med gjeldende regelverk.

Maritime Robotics er en teknobedrift som har utspring fra NTNU.


Gruppen ønsker at det skal være mulig å etablere lovmessige «sandkasser» hvor det skal være mulig å leke seg med nye muligheter som ny teknologi gir. Man må se på hvordan det offentlige kan bidra til enkelt å avklare om nye forretningsmodeller er innenfor dagens lovverk. Det er også viktig at oppstartsbedrifter må få slippe å megle mellom direktorater som ikke blir enige om deres tilnærming er tillatt eller ikke. Digitalisering går gjerne på tvers av etablerte sektorer og siloer. En viktig oppgave for det offentlige blir da å fjerne hindre for innovasjon.

LES OGSÅ: Verdens første selvgående og elektriske konteinerskip er norsk.


Offentlig sektor må bli smidigere i sin tilnærming slik at det åpnes opp for nye muligheter, enten det er forretningsmodeller eller teknologi, og tørre å eksperimentere mer. Framfor å forsøke å lage lovverk som skal dekke alt, eller tjenester som skal være fullstendige for alle tilfeller fra første stund, må man senke skuldrene og se hvordan det går. Så lærer man, og kan tilpasse etter det.

Innovasjon oppstår når man prøver, tester, lykkes noen ganger og feiler andre ganger. Det bør være både lovlig og akseptert å jobbe på en slik måte.

Hør våre kommentatorer snakke om Oslo-eliten, bompengekrig, regjeringens fremtid, kultursommeren og JanO.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå