Debatt

Nå har vi mistet Norges eneste sykehushumanist. Det kan vi ikke akseptere

«Vi kan ikke akseptere at pasienter på sykehus i Norge kun får tilbud om å snakke med en prest» skriver Morten Moa i dette debattinnlegget.

Cathrine Bang Hellum vært vært tilgjengelig for samtaler med pasienter og pårørende ved St. Olavs hospital, som den første sekulære samtalepartneren ved et sykehus i Norge. 

Saken oppdateres.

Visste du at St. Olavs hospital har hatt Norges eneste sykehushumanist – i et vikariat som nå er avsluttet? Vi kan ikke akseptere at pasienter på sykehus i Norge kun får tilbud om å snakke med en prest.

Det er klart at presten har lang erfaring og kompetanse med sjelesorg, men kan vi ikke anerkjenne at det for mange er problematisk at selve fundamentet for sjelesorgen presten utøver er kristent? Hvordan skal vi bygge samfunnsinstitusjoner som favner alle hvis vi fortsetter å akseptere rene prestetjenester ved alle landets sykehus?

Les også: De skriver venninnen min ut når hun sier hun vil ta livet sitt. Det får det til å koke i meg


Det er behov

Erfaringene med sykehushumanist ved St. Olavs hospital i Trondheim viser at det er behov for å gjøre dette til en fast ordning.

Siden høsten 2015 har Cathrine Bang Hellum vært tilgjengelig for samtaler med pasienter og pårørende ved St. Olavs hospital, som den første sekulære samtalepartneren ved et sykehus i Norge. Hun ble ansatt i et vikariat for en av prestene som skulle ut i permisjon, og når permisjonstiden nå er over har vi mistet Norges eneste sykehushumanist.

Ved St. Olavs hospital har de i løpet av de tre årene med egen sykehushumanist sett at det har vært et behov for et livssynshumanistisk samtaletilbud. Prestene har erkjent at de ikke fyller samtalebehovet for alle og at en sykehushumanist både beriker og legitimerer tjenesten.

Opptatt av debatt? Les også: Solsiden er blitt en falmet stjerne, og gjør rett og slett et ganske shabby inntrykk


Over 200 samtaler

Som fast ansatt har Hellum gått inn i den ordinære vaktordningen i prestetjenesten. Hun har i løpet av vikariatet blant annet bidratt til å utvikle en livssynsmangfoldig adventssamling og en humanistisk morgensamling. I 2017 hadde hun over 200 samtaler. Lederen for prestetjenesten er helt klar på at det er avgjørende med fast ansettelse framfor at man bare står på en tilkallingsliste.

En lignende erfaring har vi fra Oslo universitetssykehus, hvor de tilbyr samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn i en tilkallingsordning. Svært få benyttet seg av dette tilbudet. Det er ikke spesielt overraskende – prestene er til stede i hverdagen og er raskt tilgjengelige for folk, og de får et kollegialt samarbeid med sykepleiere og leger.

Mer debatt: Ta vare på de unge fotballtalentene fra Trøndelag


Kan ikke ha monopol

Filosof Morten Fastvold har selv vært tilknyttet denne tilkallingsordningen og uttrykker at det ifølge hans erfaringer er tre ting som gjelder: Tilstedeværelse, tilstedeværelse, tilstedeværelse.

Human-Etisk Forbund mener at Den norske kirke ikke kan ha monopol på samtaletilbudet i fellesinstitusjoner som sykehus, fengsel og forsvar. Det er på høy tid å ta inn over seg det stadig økende mangfoldet i tro og livssyn i Norge. Og ikke minst at stadig færre oppgir å ha en gudstro.

Framtiden for en fast ansatt sykehushumanist ved St. Olavs hospital i Trondheim står nå kun på sykehusledelsens vilje til å prioritere lønnsmidler til en ny stilling.


Hør våre kommentatorer snakke om varslerbråk, Høyres nominasjon, Håkon Blekens raseri og om tiden da folk kjøpte plater

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå