Debatt

Spar pengene – velg piggfritt

Piggdekkgebyret er et svært godt virkemiddel for å redusere piggdekkandelen og sikre renhold og støvdemping, som er nødvendig nettopp på grunn av piggdekkbruk.

Argumentet er at inntektene fra piggdekkgebyret finansierer renhold og støvdemping av hovedvegene, skriver innleggsforfattene.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

«Nå kommer piggene ut», skriver Harry Tiller i sin kommentar 17. oktober. Han takker alle som kjører med piggdekk i Trondheim for at lufta er god å puste i. Argumentet er at inntektene fra piggdekkgebyret finansierer renhold og støvdemping av hovedvegene. Det er riktig, men det er imidlertid når piggene kommer ut at disse tiltakene blir nødvendig for å holde luftforurensningen på et akseptabelt nivå.Tiller peker på at vi uansett må koste og vaske gatene for eksospartikler, men dette er ikke tilfelle. Eksos bidrar primært til dårlig luft gjennom utslipp av gasser som nitrogendioksider (NOx). Støvpartiklene fra eksos er så små og flyktige at de i svært liten grad legger seg på vegen. Utover dette ville vi uten piggdekk primært hatt støvproblemer ved anleggsplasser og i områder med mye massetransport. I slike tilfeller er det naturlig å legge kostnaden for renhold og støvdemping på utbygger. Det gjøres også per i dag.

LES OGSÅ: Piggdekksensor kan avsløre bilister med piggdekk


Tiller kritiserer også dagens piggdekkgebyr fordi den ikke treffer rettferdig. Det stemmer at alle som kjører med piggdekk hvor som helst i Trondheim kommune skal betale gebyr. Gebyret kan betales per dag (35 kr), måned (450 kr) eller sesong (1400 kr). Derfor lønner det seg å betale sesonggebyr dersom du kjører med piggdekk mer enn 40 døgn innenfor én sesong. Utover dette differensieres ikke gebyret etter hvor langt du faktisk kjører med piggdekk. Dette er bestemt fra sentralt hold og gjelder for alle kommuner med piggdekkgebyr.

Marianne Langedal, miljøsjef Trondheim kommune  

 

Hvis man ser bort fra de sentrale bestemmelsene er ikke Tillers forslag om at piggdekkgebyret kunne vært krevd inn som et påslag i bomstasjonene urimelig. Stortinget har imidlertid vedtatt at man ikke kan kreve inn annet enn bompenger i bomstasjonene. Videre er systemet for automatisk piggdekkontroll per i dag juridisk begrenset til å kontrollere at de som kjører med piggdekk har betalt gebyr, og ikke til automatisk kreve inn gebyr. Per i dag er det altså ikke lov å differensiere piggdekkgebyret etter kjørelengde.

LES OGSÅ: Ny rapport om piggdekk i Trondheim - Frp mener piggdekkavgiften må vekk


Piggdekkgebyret er uansett et svært godt virkemiddel for å redusere piggdekkandelen samt sikre renhold og støvdemping, som er nødvendig nettopp på grunn av piggdekkbruk. Ikke minst gir redusert piggdekkbruk bedre luft i hele byen, også i de områdene hvor det ikke gjennomføres utstrakt renhold og støvdemping. Uten piggdekkgebyr, renhold og støvdemping ville vi hver vinter hatt 30–50 døgn med en luftkvalitet som bidrar til å gjøre folk syke. Vi ville da brutt forurensningsforskriftens krav om

Thea Berg Lauvsnes rådgiver Trondheim kommune  

maks 30 døgn med for dårlig luftkvalitet.

Med nåværende tiltak har vi de siste årene hatt inntil elleve døgn med for dårlig luft. Alle har fått renere luft, noe som betyr at færre får helseproblemer som skyldes luftforurensning. Det er det viktigste. Vi takker derfor de som gjør opp for seg når de kjører med pigg, og ikke minst de som velger piggfritt. Den største takken går likevel til alle som sykler, går eller tar bussen så langt det er praktisk mulig. Det er dere som hindrer at biltrafikken, køene og luftforurensningen øker i takt med befolkningsveksten.

Hør våre kommentatorer snakke om - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå


På forsiden nå