Debatt

TE Nett – Hva er det dere holder på med?

Jeg håper at TE Nett går ut med en uforbeholden beklagelse etter strømstansen, og ikke fortsetter å dekke over konsekvensene av hendelsen, skriver innleggsforfatteren.

Stemningsfullt med stearinlys under auksjonen på Klett da strømmen forsvant.   Foto: ADRESSA.NO-TIPSER

Saken oppdateres.

Som en av de mange som opplevde strømbruddet i Trondheim sist torsdag må en kunne stille spørsmål om hva nett-leverandøren Trønderenergi Nett (TE Nett) egentlig holdt på med i minuttene etter at feilen oppsto? At spenningen ble borte en kort periode er vel vanskelig å laste noen for. En såpass alvorlig feil som linjebrudd på 66 kV-nivå er heller ikke dagligdags i det norske kraftnettet, så der skjønner en at TE Nett ble tatt noe på senga og ennå sliter med å finne selve årsaken til linjebruddet.

LES OGSÅ: Mer enn 13 000 mistet strømmen i Sør-Trøndelag

Men det som skjedde i minuttene etter bruddet virker totalt uforståelig. Linjen ble tydeligvis innkoblet igjen og liggende inne i lengre tid med fasebrudd (en fase til jord?)! At det i feiløyeblikket rådet en hektisk stemning på TE Netts driftssentral, kan nok ha gjort sitt til at det ble gjort en feilvurdering der linjen ble innkoblet igjen. Men at det i det hele tatt lot seg gjøre, rent teknisk, å koble inn og drifte en 66 kV linje i Trondheims hovedfordelingsnett med fasebrudd burde ikke være mulig.

Hva slags vernfilosofi og reléplan har en på nevnte linje mellom Klæbu og Huseby? Når ble eventuelt linjevernet sist kontrollert? Resultatet av denne driftsformen var sterkt redusert spenning over lengre tid for en stor del av abonnentene. Faktisk var spenningen så lav at store skader på elektrisk utstyr både i offentlige og private installasjoner ikke kunne unngås. De som var snartenkte nok til å legge ut hovedsikringen berget nok, men hvem hadde kunnskap og mulighet til dette? Hvor stort antall oppvaskmaskiner, kjøleskap og ikke minst LED-armaturer (det blinket over hele Byåsen) som har tatt kvelden etter hendelsen vil nok etter hvert vise seg hos forsikringsselskapene.

LES OGSÅ: Stort strømbrudd i Trondheim

Noen skader vil nok opptre som «senskader» der forbrukerne vil få problemer med å overbevise sine respektive forsikringsselskaper om bakgrunnen for skadene. Noen vil nok ikke assosiere senere utstyrsfeil med denne hendelsen i det hele tatt. Vi ser også svært mange mørke eksempler rundt omkring i Trondheims gater om hvordan den aktuelle driftssituasjonen (ikke selve strømbruddet!) påvirket gatelysnettet.

En må anta det finnes mange brente kontaktorer i gatelysskap og LED-armaturer som absolutt ikke er beregnet på den lave spenningen som ble levert ut den mørke torsdagskvelden. Håper bare ikke Trondheim kommune, Statens vegvesen og forsikringsselskapene slår seg til ro med den forklaringen TE Nett har gått offentlig ut med; det at elektrisk utstyr stort sett tåler slike spenninger. For det gjør det ikke! Vil derfor forvente at nettleverandøren stilles ansvarlig for skadene som har oppstått.

LES OGSÅ: Togtrafikken i gang igjen etter strømstans

Håper nå at TE Nett går ut med en uforbeholden beklagelse omkring det som skjedde og ikke fortsetter å dekke over konsekvensene av hendelsen. Dere har leveringsmonopol i Trondheim.

Men ikke utnytt dette!

Hør våre kommentatorer snakke om: KrF, regjeringen, abortsaken, kronisk norsk og Queen

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå