Debatt

TE Nett – Hva er det dere holder på med?

Jeg håper at TE Nett går ut med en uforbeholden beklagelse etter strømstansen, og ikke fortsetter å dekke over konsekvensene av hendelsen, skriver innleggsforfatteren.

Stemningsfullt med stearinlys under auksjonen på Klett da strømmen forsvant.   Foto: ADRESSA.NO-TIPSER

Som en av de mange som opplevde strømbruddet i Trondheim sist torsdag må en kunne stille spørsmål om hva nett-leverandøren Trønderenergi Nett (TE Nett) egentlig holdt på med i minuttene etter at feilen oppsto? At spenningen ble borte en kort periode er vel vanskelig å laste noen for. En såpass alvorlig feil som linjebrudd på 66 kV-nivå er heller ikke dagligdags i det norske kraftnettet, så der skjønner en at TE Nett ble tatt noe på senga og ennå sliter med å finne selve årsaken til linjebruddet.