Debatt

Veiprising kan bety slutten på bilavgifter og bompenger

NAF foreslår at veiprising skal erstatte dagens bilavgifter og bompenger.

Bompenger, som her fra bomstasjonen ved Sluppenbrua, kan bli historie dersom forslagene til NAF blir gjennomført, hevder innleggsforfatteren.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Stortinget skal før jul ta stilling til forslag om å starte en utredning av veiprising. På vegne av 500 000 medlemmer og bilister er NAF forsiktig optimistisk. Forsiktig fordi vi har noen ufravikelige krav dersom veiprising skal være en god løsning: Det må bli billigere for bilistene; bompengene må vekk; personvernet må ivaretas. Optimistisk, fordi alle tre kravene er mulig å innfri.

LES OGSÅ: KrF vil utrede alternativ til bompenger

Men først, hva er veiprising? Med veiprising er prinsippet at bilistene betaler for bruk og belastning, ikke for kjøp og eie. Man kan fjerne dagens avgifter – bompenger, drivstoffavgiftene, engangsavgiften og trafikkforsikringsavgiften – og erstatte alt sammen med en kilometeravgift. GPS-teknologi kan regne ut en pris per strekning for hvor bilen faktisk har kjørt.

Camilla Ryste 

 

Størrelsen på kilometeravgiften med veiprising vil variere, og den vil være avhengig av hvor du kjører, når på døgnet, og hva slags bil. Dermed kan man sette ned avgiftene utenfor byene og utenfor rushtiden. Avgiften vil også være avhengig av hvilke bilrelaterte avgifter den erstatter. Derfor er det første kravet fra NAF at veiprising ikke skal komme i tillegg til dagens avgifter, men som erstatning for dem. Da kan det bli totalt sett billigere for bilistene.

LES OGSÅ: Måling viser massiv bompengemotstand

NAFs andre krav er at bompengene må fjernes. Dagens bompenger rammer tilfeldig. Du betaler like mye for å komme innenfor bommen og snu, som du betaler for å kjøre timevis rundt innenfor bommen. De som bor innenfor bommen betaler ingenting, mens de som bor like utenfor betaler fullt. Det kan virke urettferdig.

Med veiprising kan kostnaden fordeles annerledes enn i dag. NAF mener det må bli billigere å kjøre bil der det ikke finnes alternativer. Samtidig vil man sette en høyere pris på å kjøre i bysentrum – avhengig av hvor stort og hvor forurensende kjøretøyet er.

LES OGSÅ: Sju milliarder kroner til prosjekter siden 2009

Dagens bompenger er rigget slik at man i byområdene betaler både for vei- og kollektivutbyggingen, pluss en avgift som er lagt på bompengene for å få ned kø og forurensning. Dette skillet må gjøres tydeligere. Det er mulig med veiprising.

Veibygging og andre samferdselsinvesteringer er et statlig ansvar, og skal ikke være brukerfinansiert slik det heller ikke er på andre offentlige tjenester. Pengene staten i dag tar inn på bompenger, nesten 11 milliarder i 2017, bør kuttes ved at staten betaler for nødvendig infrastruktur med fellesskapets midler. Veiprising skal erstatte den delen som dreier seg om trafikkregulering, og kun det.

Det siste kravet er at personvernet sikres. Tilgangen til opplysninger om hvor en bil har kjørt, må være begrenset. Informasjonen må lagres trygt, og slettes raskt. Datatilsynet og sentrale forskere innenfor samferdsel har signalisert at det er mulig å få til.

LES OGSÅ: Annenhver trondhjemmer støtter bruk av bompenger

En utredning av veiprising gir mulighet til å starte med blanke ark for bilavgiftene. Politikerne som nå skal se på dette må sikre at det ikke blir en ny avgift som straffer de som er avhengige av å bruke bilen i hverdagen. I stedet må det bli et smartere system som får ned de samlede bilavgiftene, fordeler de bedre og sikrer at folk fortsatt kan kjøre bil når de trenger det.

På forsiden nå