Debatt

Ytringsfriheten er et ufravikelig prinsipp

«Det er betimelig å kritisere oss for dette» skriver NTNU-rektor Gunnar Bovim i dette debattinnlegget,

«I denne konkrete saken ser vi at vi har lagt for stor vekt på å følge formelle prosedyrer for å ivareta studenter som har fremmet en klage, men som ikke ønsket en offentlig debatt. Det er betimelig å kritisere oss for dette» skriver Gunnar Bovim i sitt tilsvar til onsdagens leder i Adresseavisen. 

Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi ved NTNU, som i det demokratiske samfunnet vi er en del av. En verdi vi skal og må hegne om, med alle midler vi har.