Debatt

Hvor har Eikrem disse teoriene fra?

NTNU har vært mer opptatt av Øyvind Eikrems ytringsfrihet enn å bekjempe farlige ideer, mener innleggsforfatteren.

NTNU har fått kritikk for håndteringen av Eikrem-saken. Rektor Gunnar Bovim har imidlertid beklaget saken og forsikret at det er full ytringsfrihet ved universitetet.  Foto: Helene Mariussen

Flere innlegg i Adresseavisen den siste tiden har bidratt positivt til å opplyse om viktige sider av den såkalte Eikrem-saken. Jeg ønsker å ta opp hva slags teorier og politisk ideologi Ekrem representerer med sitt innlegg i nettavisen Resett. Dette har i liten grad blitt belyst i media til nå. Jeg har selv i mange år undervist ved samme utdanning som Eikrem.