Debatt

Krisen i Nardo FK er en ventet krise

Dagens problemer i Nardo FK er mer kulturelle enn økonomiske.

Nardo FK er i økonomisk trøbbel og må spare penger. Det kommer ikke uventet på innleggsforfatteren som likevel mener problemene dreier seg mer om kulturelle enn økonomiske forhold.  Foto: Frank Lervik

Det er krise i Nardo FK ser vi i Adressa. En ventet krise må vi nesten si. Det har ligget i kortene i mange år at det til slutt måtte gå slik. Det har rett og slett ikke vært mulig å få på plass rammebetingelser gode nok innenfor den eksisterende klubbkulturen. Veldig synd for det har blitt lagt ned en stor innsats på mange plan i Nardo FK. Seniorlagene har jobbet godt, men det har også daglig leder og forskjellige styrer gjort opp gjennom årene. I barne- og ungdomsfotballen har det kommet frem mange gode årganger i Nardo FK. Problemet har imidlertid vært samhandlingen innad i klubben.