Debatt

Hvorfor gjør vi tilsyn i en restaurant full av gjester?

Skal tilsyn avdekke mulige lovbrudd, er det i noen typer tilsyn nødvendig at vi kommer når de ansatte har det travelt på jobb.

« I medieoppslagene stilles det spørsmål ved at vi velger å gå på tilsyn hos en anerkjent restaurant som Credo. Vi må vi ta utgangspunkt i regelverket vi er satt til å følge opp» skriver innleggsforfatteren. På bildet: Credo-sjef Heidi Bjerkan. 

Saken oppdateres.

«Credo i krasj med A-krim» skriver Adresseavisen torsdag 20. desember. Restauranteieren sier hun er frustrert over at 14 kontrollører kom på den mest hektiske tiden av kvelden, og at restauranten må ha lange arbeidsdager for å være i Norgestoppen.

Credo er en av ca. 20 restauranter i Trondheim hvor Arbeidstilsynet, gjennom det tverretatlige a-krimsamarbeidet, har vært på tilsyn i desember. Blant temaene som kontrolleres i restaurantbransjen er arbeidstillatelser, lønn og arbeidstid. Mange unge og utenlandske jobber i bransjen. De har ofte lav kunnskap om sine rettigheter og er spesielt utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadet på jobb.

Les også: Credo-Heidi fikk 14 kontrollører på døra under Michelin-besøk


Arbeidsgiver har ansvaret for å overholde reglene om arbeidstid. For stor arbeidsbelastning over tid kan være skadelig for helsa, og føre til økt risiko for ulykker og skader, ettersom faren for å gjøre feil øker når man jobber mer enn det som er lovlig og forsvarlig. Dette gjelder også for ansatte i virksomheter med store ambisjoner.

Med mange unge arbeidstakere hviler det et spesielt ansvar på arbeidsgiver for å sikre at de ansatte har helse til å stå i jobb også flere tiår frem i tid.

Vi har forståelse for at det kan oppleves som ubeleilig og belastende at vi kommer på kveldstid, men det er helt nødvendig for å utføre oppdraget vårt og avdekke eventuelle brudd på regelverket vi forvalter. Derfor går vi på tilsyn i høysesongene, når arbeidspresset i bransjen er størst.

Opptatt av debatt? Les også: Tenk så merkelig at den eneste tiden på døgnet du har god tid, er når jeg skal stenge butikken


Et tilsyn hos en virksomhet med mange ansatte vil vanligvis være mer effektivt med kontrollører fra flere etater. Alternativet vil ofte være flere kvelder med tilsyn og det ønsker bransjeorganisasjonene å unngå. Når etatene kommer samlet vil vi også utfylle hverandre og samlet bruke mindre ressurser.

Vi etterstreber å være smidige og skånsomme, og å forstyrre driften og gjestene minst mulig. Hos Credo tok to sivile kontrollører kontakt med arbeidsgiver, før selve kontrollene foregikk i rom utenfor syne for gjestene. Men vi har forståelse for at en kontroll likevel er en stressende situasjon for restauranten og de ansatte.

I medieoppslagene stilles det spørsmål ved at vi velger å gå på tilsyn hos en anerkjent restaurant som Credo. Vi må vi ta utgangspunkt i regelverket vi er satt til å følge opp, uavhengig av markedssituasjonen, populariteten eller etnisiteten til de som driver virksomhetene. Vi jobber risikobasert, noe som i enkelte tilfeller medfører at de vi går på tilsyn hos velges ut fra generell bransjerisiko. Men mange ganger har vi fått tips eller annen kunnskap om forhold i en virksomhet som vi finner å måtte prioritere å undersøke nærmere. Vi må også i planleggingen av noen tilsyn ta høyde for at det kan være noen som vil forsøke å unnslippe tilsynet, selv om det i etterkant kan vise seg at det ikke var nødvendig.

Mer debatt: Jeg tenker at jeg knuser skammen ved å være synlig blant julestressa trøndere


Vi vurderer i hvert tilfelle hvilken fremgangsmåte som er nødvendig, og vi evaluerer i ettertid. Det vil vi også gjøre etter denne kontrollen, for å se om det det er noe vi kan gjøre annerledes for at slike kontroller oppleves mindre belastende, samtidig som vi får gjort vår jobb.

En viktig del av tilsynsmyndighetenes samfunnsoppdrag er å bidra til et seriøst arbeidsliv med like og rettferdige konkurransevilkår i bransjen, og trygge og lovlige arbeidsforhold.

Og det er gjerne når det er travlest og flest på jobb vi ser best hvordan arbeidshverdagen er i praksis i virksomhetene.


Hør våre kommentatorer se tilbake på 2018 og oppsummerer lokale politiske hendelser, det dramatiske året i rikspolitkken og kulturlivets kår i 2018

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


Stig Magnar Løvås er regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge 

Stig Magnar Løvås er regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge 

På forsiden nå