Debatt

Om noen få år skal alle bilister i Norge bli elbilister

I Trøndelag er fremdeles bare seks prosent av personbilene elbiler.

For at elbilsuksessen skal fortsette, trengs det fremdeles offensiv politikk fra nasjonale og lokale politikere, mener lederen av Trøndelag elbilforening, Ståle Langolf, i dette innlegget.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Den norske elbilpolitikken er vellykket miljøpolitikk i praksis. Hele verden ser til Norge, hvor vi nå demonstrerer hvordan bilparken kan omstilles, med store gevinster for klimagassutslipp og lokal luftkvalitet. Rundt årsskiftet passerte vi 200000 elbiler i Norge – 14 000 av dem i Trøndelag. I 2018 var nesten hver tredje nye bil solgt i Norge en elbil, og i 2019 kan det bli solgt flere elbiler enn fossilbiler. Politikken som skal bidra til Stortingets mål om et helt utslippsfritt nybilsalg fra 2025 virker.

LES OGSÅ: Riv ned bomstasjonene

Men suksessen kommer ikke til å fortsette av seg selv. I Trøndelag er fremdeles bare seks prosent av personbilene elbiler. Om noen ganske få år skal alle bilister i Norge bli elbilister. Da må lokalpolitikere fortsatt legge til rette for dagens og morgendagens elbilister.


I mange byer og tettsteder har andelen elbiler økt raskere enn forventet. Det gir lavere klimagassutslipp, bedre byluft og mindre støy. Samtidig er det lokale myndigheter som bestemmer miljørabatter i bomringer og på parkeringsplasser, innenfor Stortingets ramme om at elbiler ikke skal betale mer enn halvparten av hva fossilbiler gjør.

LES OGSÅ: Hvis ikke elbilene skal betale bompenger, må kommunen ta regningen

Lokalpolitikerne bør tenke seg om to ganger før de griper muligheten til å sende elbilistene største mulige regning. 39 prosent av elbilister oppgir at de ikke ville valgt elbil uten gratis bompassering. Samtidig er det rimelig at også elbilister begynner å betale i bomringer, etter hvert som andelen elbiler stiger. En klok modell vil etter vår mening være å følge andelen trinnvis, slik at 25 prosent takst for elbiler innføres når 25 prosent av bompasseringene er elbiler, og 50 prosent idet andelen når 50 prosent.

LES OGSÅ: Abid Raja sier nei til å røre elbil-fordeler


For at elbilsuksessen skal fortsette, trengs det fremdeles offensiv politikk fra nasjonale og lokale politikere. Fra 2017 til 2018 gikk det samlede nybilsalget ned, samtidig som salget av nullutslippsbiler økte med hele 40 prosent. I flere store byer ser man nå at det samlede antall bompasseringer går ned, samtidig som andelen elbiler øker. Dette er vellykket klimapolitikk. Ser man på luftkvaliteten i byene og på meldingene klimaforskningen gir oss, kan ikke denne grønne omstillingen av transportsektoren gå for fort. Politikerne bør støtte opp om denne utviklingen, ikke gripe etter håndbrekket i elbilpolitikken. Dagens og morgendagens elbilister i Trøndelag trenger kloke politikere med mål et om et elektrisk fylke.

LES OGSÅ: - Ikke tro at du kun kan kreve din rett i marka

Jeg avslutter med et kjent sitat fra en barnesang: «Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol ko-ko.» I dette tilfellet er det MDG, SV og V.

Hør våre kommentatorer og gjester i OmAdressert live fra Trøndelagsmøtet

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelterPå forsiden nå