Debatt

Tilsyn til barnas beste

Det er barnas beste og barnas rettssikkerhet vi har fokus på i vårt tilsyn, svarer Trondheim kommune på kritikken fra Anne Linboe.

«Vi opplever å møte en barnehageeier som bagatelliserer vår bekymring for barna» skriver Trondheim kommune.  Foto: Rune Petter Ness

I et innlegg i avisa 13.02 er direktør i PBL Anne Lindboe svært kritisk til kommunen som tilsynsmyndighet og bekymrer seg for private barnehagers rettssikkerhet. Vi bekymrer oss for barna. Det er barnas beste og barnas rettssikkerhet vi har fokus på i vårt tilsyn.