Debatt

Tilsyn til barnas beste

Det er barnas beste og barnas rettssikkerhet vi har fokus på i vårt tilsyn, svarer Trondheim kommune på kritikken fra Anne Linboe.

«Vi opplever å møte en barnehageeier som bagatelliserer vår bekymring for barna» skriver Trondheim kommune.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

I et innlegg i avisa 13.02 er direktør i PBL Anne Lindboe svært kritisk til kommunen som tilsynsmyndighet og bekymrer seg for private barnehagers rettssikkerhet. Vi bekymrer oss for barna. Det er barnas beste og barnas rettssikkerhet vi har fokus på i vårt tilsyn.

Kommunen har vært bekymret for barnehagen Gnist Trøas pedagogiske kvalitet siden 2014. Klager fra foreldre, bekymringer fra Pedagogisk psykologisk tjeneste, klager og bekymringer fra ansatte og tillitsvalgte, rapporter fra kommunens observatører og tilsynsmyndighetens egne vurderinger er lagt til grunn for vår saksbehandling. Barnehagen er holdt løpende informert om våre funn. Barnehagen har fått tilstrekkelig mulighet til å redegjøre for sine pedagogiske valg og imøtegå de forhold som kommunen har påpekt.

LES OGSÅ:  Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal avgjøre: Inhabil i saken om barnehage-stengingen

Bare i 2018 har det vært gjennomført 14 møter med barnehagen basert på tilsynsmyndighetens bekymring for barna.


Barnehagens egne vurderinger av egen kvalitet har økt tilsynsmyndighetens bekymring. Vi opplever å møte en barnehageeier som bagatelliserer vår bekymring for barna, også i de tilfeller hvor barn er påført slagskader fra andre barn med påfølgende oppfølging av lege. Som tilsynsmyndighet har vi aldri opplevd en tilsvarende holdning hos personer med et profesjonelt ansvar for små barn.

Camilla Trud Nereid  Foto: Leikny Havik Skjærseth

 

Kommunens observatører er personer med høy kompetanse og erfaring fra barnehage. De kjenner godt rammeplanens krav til ansatte og hva som er god praksis i barnehager. Vi har tillagt kommunens observasjoner større vekt enn Nasjonalt kunnskapssenter sin kartlegging fordi det har gitt oss god kunnskap om hvordan barn har det hver dag – hele dagen – over tid.


LES OGSÅ: - Forvirringen og usikkerheten er stor

I inneværende periode er observatørenes mandat å gripe inn dersom det er fare for barns sikkerhet. Det har dessverre vist seg nødvendig.


Til tross for konkrete tilbakemeldinger, veiledning og møter over tid, har barnehagen ikke evnet å rette opp i forhold vi har pålagt dem. Da har ikke Trondheim kommune som tilsynsmyndighet andre virkemidler enn å vedta stenging. Kommunen mener at lovens vilkår for stenging er oppfylt.

Det er både leit og overraskende å lese at Lindboe har en oppfatning av at kvaliteten i de private barnehagene jevnt over er så lav som ved Gnist Trøa. Det stemmer ikke med vår erfaring med de private barnehagene i Trondheim, hvor noen av byens beste barnehager nettopp er private.

Les også Trygve Lundemos kommentar: Burde blitt stengt for lenge siden

Det er synd og urettferdig hvis Lindboe gjennom sin støtte til Gnist Trøa bidrar til ødelegge omdømmet til en stor og viktig privat sektor.


Hør våre kommentatorer og gjest Jonas Skybakmoen snakke om Venstre-bråk, Skippysenteret og trøndersk kulturliv

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter

På forsiden nå