Debatt

Jeg kjører bil i rushtida fordi jeg må

Kjære trondheimspolitikere, jeg kjører bil til og fra jobb hver dag. Gjennom Midtbyen, i rushtiden. Ikke fordi jeg vil, men fordi jeg må.

Med bilen har innleggsforfatteren tross kø og få parkeringsplasser, 15 minutters margin i hver ende ved full arbeidsdag, akkurat nok til å hente og levere barna. Uten bilen er det umulig å få det til å gå opp.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

Kjære trondheimspolitikere, jeg kjører bil til og fra jobb hver dag. Gjennom Midtbyen, i rushtiden. Ikke fordi jeg vil, men fordi jeg må.

Dere satser hardt på miljøpakken, bedre kollektivtrafikk og sykkeltilrettelegging, mindre privatbilbruk. Dette er flott, men de tre milliardene til metrobuss hjelper dessverre ikke meg. Har dere egentlig spurt dere om mange av oss kjører bil i rushtiden fordi barnehager er plassert der de er, med underkapasitet for sine nærområder og åpningstider som ikke passer med reisetiden fra A te B? Småbarnsforeldre utgjør en betydelig andel av arbeidsstokken, og trolig en stor andel av rushtidstrafikantene.

LES OGSÅ: Historisk nedgang i trafikken i bomringe


I takt med familieforøkelser er vi én av mange familier i Trondheim som har flyttet litt lenger ut fra bykjernen, til en større bolig med en overkommelig pris. Denne uken kom vårt tredje avslag på fire år på overføringsopptaket til barnehageplass i våre nærbarnehager. To ganger på Grillstad, nå nettopp på Vikåsen. Siden januar 2015 har jeg hver arbeidsdag følgelig kjørt via Lademoen, på vei til og fra min arbeidsplass i Lerkendals-området.

Henrik Mathillas Fongen 

 

Hvorfor tar jeg ikke buss? 7-ern går jo forbi Lademoen, seks ganger i timen og forbindelsene videre er gode? Fordi det ikke går opp tidsmessig:

Barnehagen åpner kvart over sju og stenger halv fem, jeg jobber fulltid. Selv om jeg står parat utenfor barnehagen ved åpningstid, bruker bussen så lang tid gjennom sentrum i rushet at jeg ikke rekker å hente barna i tide. Når de nye flotte bussene kommer, er reisetiden i sentrum uendret. Kort sagt, bussen er ikke et reelt alternativ. Derfor syklet jeg en del med sykkelvogn mens vi bodde på Grillstad. Det gikk ikke opp tidsmessig det heller.

LES OGSÅ: Etter at Post i butikk flyttet fra Tyholt, bruker Amund en time hver dag på å hente posten sin på Moholt


Med bilen har jeg, tross kø og få parkeringsplasser, 15 minutter margin i hver ende ved full arbeidsdag, akkurat nok til å hente og levere barna.

Kjære trondheimspolitikere, jeg kjører 32 kilometer totalt hver dag, 7500 km i året. 65 prosent av vår totale bilbruk. 550 liter diesel brent, halvannet tonn CO₂-utsluppet. Det trengs ikke mange av oss før dette blir store tall.

Forflytningsmønsteret for småbarnsforeldre i rushtiden forutsetter at det er gode og raske kollektivtraseer mellom hjem, barnehage og jobb for at flest mulig av oss skal kunne benytte disse. Hvis barnehager plasseres så nært hjem eller arbeidsplass at man kan gå, har dere krympet det nødvendige antall traseer til det halve. Deres nabokommuner har gjerne barnehagene åpne fra klokken 7 til 17, nettopp for å ivareta pendlende foreldre inn til byen. I sum kunne dette gjort bussen til et robust nok alternativ for langt flere av oss. Dette er god miljøpolitikk!


Én barnehageplass koster det offentlige omtrent 250 000 kroner i året. For prisen av ekspressveien for syklister på Leangen kunne dere holdt tre små, strategisk plasserte barnehager åpne i fire år. Og kanskje hatt 60 færre privatbiler på veiene, hver dag, hvert år. Flere hundre tonn CO₂-utslipp unngått. Har den halvferdige sykkelveien hatt samme effekt?

LES OGSÅ: Nye transportdata skal vise om Trondheim innfrir målet om nullvekst i biltrafikken

Dere snakker heller om å øke bompengene for å begrense bilbruken, nå også for elbiler. Jeg håper dere klarer å løfte blikket ut over trafikktellinger og budsjettmål, og heller forsøker å adressere hvorfor folk kjører bil i rushtiden. Det er trolig ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å skru til privatbilismekostnadene så hardt at folk må over i deltidsstillinger.


Vi beklager at vi igjen fikk barnehageavslag i nærområdet, og fortsetter en helt unødvendig miljø- og kapasitetsbelastning på trondheimstrafikken. Ikke fordi vi vil, men fordi vi må.

På forsiden nå