Debatt

Det passerer over 400 lastebiler i døgnet, så det er snart ikke mulig å bo her

«De må få stoppet denne galskapen» skriver Lars Reitan i dette debattinnlegget.

«Så ser jeg at farten skal settes ned på omkjøringsveien for å måle om støvplagen dermed blir mindre. Men på Bjørkmyr er det altså greit at det er store støvplager» skriver innleggsforfatteren. 

Saken oppdateres.

Etter et møte i Bratsberg helselag, så undres jeg på hva Bjørkmyr/Bratsberg betyr for politikere og veimyndigheter?

På møtet fikk vi orientering om hvilke tiltak som skal settes i gang for å motvirke støy- og støvproblemene i området. Dette er problemer skapt av all massetransporten til diverse massedeponier. På en veistrekning som er smal og uten fortau.

Det er ett eneste fornuftig tiltak kommunen kan gjennomføre for å løse problemet. Men isteden sier den kommuneansatte at de skal se på hvordan de skal løse dette neste gang det blir lagt ut søknad for et nytt massedeponi i øvre Bratsberg.

Les også: Trafikkaos i Trondheim

Det betyr at vi bare må godta at det passerer over 400 tungtransporter i døgnet. Kommunen skyver ansvaret over på driverne av massedeponiene og sier at de har ansvar for rengjøring av veistrekningen.

Jeg synes kommunen opptrer meget tafatt og griper svært sjelden inn og stenger deponiene. Slik er det fritt fram for å bryte konsesjonene og kontraktene.

Så ser jeg at farten skal settes ned på omkjøringsveien for å måle om støvplagen dermed blir mindre. Men på Bjørkmyr er det altså greit at det er store støvplager.

Les mer: Er planen å samle all tungtrafikk i bydelen vår? Den kveler oss 

Første bud er vel å sette ned farten på Bjørkmyr, og så gi bøter eller stenge deponiene for de driverne som ikke følger spillereglene.

Det er jo helt klart at dette er en veldig het potet som verken kommune, fylkeskommune eller Statens vegvesen vil ta i med ildtang. For to år siden lovte Statens vegvesen å sette opp en målestasjon for støy og støv. En grunneier tilbød å stille areal for å få plassert denne målestasjonen. Grunneier har per dags dato ikke hørt eller fått noe respons fra vegvesenet i det hele tatt.

Nå får pinadø aviser og tv, Trondheim kommune og politikere vise at de har ryggrad. De må få stoppet denne galskapen. Det er snart ikke mulig eller holdbart å bo på Bjørkmyr.

Hør våre kommentatorer snakke om pressekritikk fra Bar Vulkan, Wara-saken, Black Box og Åges jubileum

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel

På forsiden nå