Debatt

Det er ingen tvil om fakta i campussaken

«Kunnskapsgrunnlaget NTNU har sendt inn er solid» skriver Merete Kvidal. Bildet viser en 3D-modell for testing av campus. 

Saken oppdateres.

I slutten av april skal trondheimspolitikerne avgjøre hva de mener er de riktige rammene for videre arbeid med samling av NTNUs campus. 25. april skal bystyret bestemme hvilke overordnede føringer som skal gjelde for framtidige reguleringsplaner.

NTNU har gjennom sitt planprogram sendt inn forslag til plassering av nye bygg til politisk behandling. Omfattende utredninger er gjort for å sikre at alle sider ved dette er belyst.

Merete Kvidal er prosjektdirektør ved NTNU  

Vår målsetting er å samle våre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljø sammen med våre øvrige fagmiljø for teknologi, naturvitenskap og medisin. Samlingen skal skje i området rundt Gløshaugen, og Statsbygg er byggherre for prosjektet. Det er imidlertid noen åpenbare dilemma bystyret må ta stilling til. Kulturminner skal tas hensyn til i Grensen, området mellom Studentersamfundet og Hovedbygningen på NTNU. Sør i Høyskoleparken, i området som kalles Vestskråningen, utfordres kommuneplanens arealdel ved at NTNU ønsker å vurdere nye bygg i randsonen av Høyskoleparken i en reguleringsprosess. Det er 2 mål av det 152 mål store grønne området rundt Gløshaugen som er til vurdering.

Kunnskapsgrunnlaget NTNU har sendt inn er solid. Planprogrammet er faktabasert og etterprøvbart, og tåler godt kritisk granskning fra relevante fagfelt. Materialet som er sendt inn bygger på omfattende utredninger, undersøkelser og testing, blant annet gjennom bruk av digitale modeller.


Materialet er utarbeidet i tett samarbeid med byplankontoret, rådmannens fagstab, og Statsbygg. Arbeidet er utført av et stort team med godt kvalifiserte arkitekter, byplanleggere, ingeniører, geoteknikere, landskapsarkitekter og samfunnsøkonomer, for å nevne noen.

I Adresseavisen 12. mars argumenterer Silje Wendelborg Fremo og Odd Håkon Byberg for hvorfor det ikke skal bygges i Høyskoleparken. De undertegner som byplanleggere og skriver at de håper Trondheims politikere ser like godt som dem at NTNU i sin argumentasjon for samla campus benytter «sylskarp retorikk, og ikke noe som er basert på objektivt kunnskapsgrunnlag». Som naboer til Vestskråningen og primus motor i Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken, kan de ha helt legitime interesser imot at universitet skal utvides i deres nabolag. At de er nære naboer er imidlertid høyst relevant for å forstå deres fremstilling av hvordan nye bygg vil påvirke parken.


Det er viktig og riktig at motsetninger og uenigheter kommer til syne i den offentlige debatten. Det er også viktig at beslutninger tas med åpne øyne og bevissthet om ulike interesser i saken.

NTNU har hele tiden uttalt åpent hva vi prøver å få til, hvilke muligheter vi ønsker å skape, og hvilke dilemma det fører med seg. Og vi har involvert bredt og gjort endringer etter gode innspill.

Nå er det opp til politikerne å legge føringer og å gripe mulighetene.

Vi har tillit til at de baserer seg på den grundige dokumentasjonen og faktakunnskapen de har fått framlagt gjennom en lang og solid planprosess.

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

På forsiden nå