Debatt:

Historie og selvforståelser - ja takk begge deler

Skaperkraft er forståelig nok mer opptatt av å fastholde og styrke forestillingene om Olav Haraldsson som den helgen ettertiden gjorde ham til, skriver professoren.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Viser til Tankesmien innlegg i Adresseavisen 11. juni. Det er ikke forfatter Tore Skeie som dømmer med ettertidens tilbakevirkende kraft, det er derimot tankesmien Skaperkraft.

Det mest bekymringsfulle med tankesmiens innlegg er imidlertid ikke historieløsheten de legger for dagen, men at de blander og polariserer Olavs faktiske handlinger på bakgrunn av hans samtid med hans virkningshistorie. Det er to sider av samme sak, og begge like viktig. Det er ikke mulig å uttale seg med sikkerhet om hva historiske personer tenker eller mener med mindre det finnes samtidige skriftlig, muntlig eller materielle kilder som sier noe om dette.

 • Først holdt forfatter Tore Skeie et foredrag ved åpningen av Klemenskirken.
 • Dordi Skuggevik reagerte sterkt: Skeie dømmer med tilbakevirkende kraft.
 • NTNU-professor rykket så ut med Skeie-støtte: Han har rett.
 • Tankesmien Skaperkraft hev seg inn i debatten, med støtte til ett av Skuggeviks poenger .
 • Også Heidi Thorp Stakset bidro: Olavs dåp er avgjørende for å forstå hans prosjekt.
 • Forskning på fortiden har som en viktig målsetting å vinne innsikt i faktiske forhold i fortiden. En annen viktig målsetting er å finne ut hvordan ettertiden oppfatter og bruker fortellingene om fortiden, det kalles «virkningshistorie». Når tankesmien Skaperkraft riktig påpeker at Skeie ikke er opptatt av «Olavs kristne tro, filosofi eller statstenkning», er det blant annet fordi kildene ikke, eller i svært liten grad gjør dette mulig, fordi hverken fysiske eller materielle levninger som er samtidige med Olav sier noe som er rimelig sikkert om dette. Hvilket selvfølgelig ikke hindrer en i å resonnere omkring hans «åndelige» intensjoner og motiver.

  Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

  Man skal ikke ha lest mye om Olav og hans samtid for å forstå at vesentlige sider av det som i all hovedsak har skapt ettertidens bilde av Olav Haraldsson, er utformet av samtidens fremste samfunnsaktører, geistligheten og kongen – i alle fall så lenge han hadde geistligheten på sin side. Olavs virkningshistorie har mange sentrale og viktige elementer som har formet land og folk i ettertid, men svært mye har handlet om å fremme Olavs rolle som kristendommens forkjemper og det norske sentralkongedømmets helgen.

  LES OGSÅ: - Situasjonen synes uholdbar på kort og lang sikt

  At Olav kom til å spille en svært viktig rolle for folk flest i denne rollen, er i samsvar med dette. Det er viktig å forstå Olavs levesett og gjøremål i en kompleks forståelse av den samtid han levde i, for bakom dette har det ligget intensjoner, forhåpninger og drømmer som vi kan ane, men ikke vite med sikkerhet noe om. Hva Olav rent faktisk gjorde blir dermed en nøkkel til å nå bakom Olav Haraldsson faktiske liv og virke, så langt vi kan rekonstruere det. Tore Skeies prosjekt handler i mine øyne om nettopp dette, nemlig å forstå Olav i sin samtid. Skaperkraft er forståelig nok mer opptatt av å fastholde og styrke forestillingene om Olavs Haraldsson som den helgen ettertiden gjorde ham til for å styrke og videreutvikle kirken og det kristne sentralkongedømmet i middelalderen.

  Hør på OmAdressert: - Overraskende mange påstår at Trønderenergi har kjøpt seg en lederartikkel

  Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

  På forsiden nå