Debatt:

Ny rundkjøring på Klett. Historien om en varslet kø

Politikerne føler seg ført bak lyset, men de kan ikke hevde at de ikke ble advart om hvor dumt dette var.

Trafikken hoper seg opp mot rundkjøringa på Klett. Beboere i området er langt ifra imponerte over politikernes rolle i denne saken.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

PS: Onsdag møtes kontaktutvalget, styringsgruppen i Miljøpakken. Trafikksituasjonen på Klett står på sakskartet som en orienteringssak.

Etter flere år med et nærmiljø som i lang tid har sett ut som ei eneste stor byggegrop, fikk vi endelig ny E6 mellom Tiller og Melhus. Det har tatt tid og det har kostet. Så mye penger at en måtte spare på noe for å ikke gå alt for mye over budsjett. Utfordrende grunnforhold er brukt som årsak til budsjettsprekken.

LES OGSÅ: Statens vegvesen ble advart mot at Klett-rundkjøring kunne gi kø

De utfordrende grunnforholdene ble kartlagt i forkant, men kanskje ikke kartlagt godt nok? I sin vishet ble det foreslått å endre fra planfritt kryss mellom E39 og R707 til en ny rundkjøring på Klett. Ei som er betraktelig mindre enn den vi hadde, men rundkjøring likevel. Statens vegvesen (SVV) la fram tall for trafikk og gjennomstrømning som gjorde flere politikere trygge på at dette kuttet ville ikke medføre vesentlige ulemper. 

Johanne Storler 

Kenneth Sandmo Grip 

Kristin Stene 

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

De samme politikerne føler seg nå lurt og ført bak lyset. Det er godt mulig, men de kan ikke hevde at de ikke ble advart om hvor dumt dette var. Allerede dagen etter nyveien ble åpnet, kunne man ane at noe ikke stemte. De som kjørte sørover og skulle ta av i retning E39 eller R707, ble stående i kø. Ja, du leser riktig. Ute på den nye flotte veien, i 100-sonen, ble det kø. På vanlige virkedager er ikke køen lengre enn bort til bunnen av Storlersbakken. Fredag før pinse sto køen helt opp til Hårstadkrysset på Tiller. 

Å stå stille som bakerste bil i kø på en vei som har fartsgrense 100 kilometer i timen, er ikke mye morsomt. Om bilen bak kommer i 100 og ikke er oppmerksom så er det nesten å håpe at den treffer godt. Utfallet vil uansett være tragisk. Etter pinse ble det mye oppstyr, selv om mange av oss allerede har dokumentert problemet for SVV og Miljøpakken. Det kan være at beboere fra indre bykjerne på vei til pinsefri har større gjennomslagskraft enn «ordinære» beboere her ute? 

LES BAKGRUNN: Her står køen

Mulige tiltak kastes opp i iveren etter å finne løsninger. Noen sier det må opp lysregulering på R707 inn mot rundkjøringen. Rundkjøringen vurderes utvidet. Og kanskje skal man bygge det krysset man tok bort. Vår innstendige bønn er at beslutningstakerne puster med magen. Ikke foreta dere noe i panikk denne gangen. Vi ser daglig hvordan det gikk sist dere gjorde det. 

Lysregulering på R707 vil skape en voldsom kø fra rundkjøringen og inn mot delen av R707 som er vår lokalvei og Heimdalsvegen. Det vil bli en effektiv total kork for oss som bor her og skal til og fra butikk, hjem, idrettsanlegg og så videre. Når vi er inne på denne veien, så nevner vi noen utfordringer. Mellom de to rundkjøringene er det 300 meter. Disse 300 meterne har ca. 7000 passeringer per døgn i følge SVVs statistikker. Inntil veien ligger gangveien til og fra vårt kollektivknutepunkt. På strekningen skal det nå muligens etableres lysregulering. Fra før er det ett kryss inn til den bensinstasjonen som for få år siden solgte mest truckdiesel nord for Dovre. Inn der er det trafikk, og det er stort sett tung trafikk. I innkjørselen er det et gangfelt hvor alle som skal ta buss må passere. Både store og små. Gangfeltet er også skoleveg for bygdas innbyggere. 

LES OGSÅ: Utvider ny E6 med ekstra forbikjøringsfelt

Administrasjonen i kommunen og SVV mener at det skal etableres enda en avkjørsel på samme strekning. Inn til et område regulert til industri. 300 meter med gangfelt skal krysses av to innkjøringer, noe SVV ellers er veldig kritiske til på så trafikkerte veier. Vi spør oss: Hvorfor det er greit på «vår» vei? Med stillestående kø på grunn av mulig trafikklys kan vi tenke oss utfordringen for myke trafikanter. Hvordan er det mulig å planlegge slike ting? Jo, de bruker en konsekvensutredning fra 2008 som baserer seg på enda eldre tall. Siden da har det vært en voldsom boligbygging her ute med økt antall barnefamilier. Det er etablert døgnhvileplasser inne på Cirkle K. Der er det også bygd ladestasjoner for el-bil, noe som også øker trafikken til og fra. Det er etablert kollektivknutepunkt i Klettkrysset og antall syklende fra nabokommunene har økt. 

Vi ber byens politikere ta ting litt med ro. Fiks gjerne problemet med den nye veien, men vær så snill og se hele området under ett. Ikke kom med en nødløsning som medfører andre og minst like store problemer på andre steder.

Hør på OmAdressert: - Overraskende mange påstår at Trønderenergi har kjøpt seg en lederartikkel

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå