Ny studiestedstruktur ved Nord universitet

Levanger trekker studenter fra Trondheim

I dag avgjør styret ved Nord Universitet ny studiestedstruktur. Vi har spurt de berørte ordførerne om hvorfor studiestedet i deres kommune bør bestå. Ordfører Robert Svarva mener campus i Levanger har kvaliteter som også trekker studenter fra Trondheim.

I dag består Nord universitet av ni campus. Bildene viser noen av dem. Namsos (øverst), Levanger (t.v. i midten) og Steinkjer (t.h. i midten). DDE holdt tidligere i år støttekonsert i Namsos (nederst til venstre). Nederst til høyre viser styret ved Nord universitet. Foto: Nord universitet, Leif Arne Holme, Morten Antonsen, Bjørn Tore Ness. 

Saken oppdateres.

Ordfører i Namsos, Arnhild Holstad (Ap):

Hva står på spill for Namsos og Namdalen?


Vi er nå opptatt av at Namsos får bli studiested for paramedisin i framtida, skriver ordfører i Namsos, Arnhild Holstad (Ap).  Foto: Morten Antonsen

Svært mye stod på spill i forslaget som ble sendt på høring. Innstillingen fra rektor er gledelig nytt for oss. Universitetsledelsen har lyttet til de mange innspillene, og endret forslaget for Namsos slik at studiestedet får ha tre bachelor-utdanninger og fagmiljø. Begrunnelsen for endringen var blant annet at universitetet hadde undervurdert behovet for rekruttering av helsefaglig kompetanse i regionen. Det opprinnelige forslaget ville vært en katastrofe for hele regionen og for sykehuset i Namsos, både på kortere og lengre sikt.

Les mer: Nå skal styret bestemme hvor Nord universitet skal være

Hva bør kommunen og regionen sitte igjen med? Vi er nå opptatt av at Namsos får bli studiested for paramedisin i framtida. Akuttmedisinen er svært viktig for Midt-Norge, og distriktene spesielt. Det skal ikke være tvil om at alle studier og fagmiljø skal opprettholdes, og at Nord virkelig satser på studiestedet i Namsos gjennom rekruttering til nye stillinger. Det er et svært godt grunnlag å bygge på, og et stadig sterkere forskningsmiljø i Namsos. Det er mange muligheter framover, for eksempel å videreutvikle farmasi i retning blå sektor, sammen med dyktige næringsaktører. Vi kan være med universitetet og svare på nasjonale krav om å utvikle arbeidsrelevansen i utdanningen. Næringslivet og offentlige aktører utvikler et fond for forskning i Namdalen. Dette viser at vi ser betydningen av kompetanse og forskning, og vi vil bygge framtida på lag med Nord universitet i Namdalen.


Ordfører i Levanger, Robert Svarva (Ap):

Nords framtid i Trøndelag står på spillDette er utdanningspolitikk, ikke distriktspolitikk som mange i regionen gjør det til, mener Robert Svarva (Ap), ordfører i Levanger.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Styret ved Nord universitet gjør nå det de ble bedt om å gjøre av et bredt stortingsflertall. Konsentrasjon for å få opp kvaliteten på universitetets leveranser. Et universitet har større krav til forskningsproduksjon enn en høgskole. Derfor må de bygge større og mer robuste forskningsmiljøer. Dette er utdanningspolitikk, ikke distriktspolitikk som mange i regionen gjør det til.

Levanger er allerede det største campus i Nord i Trøndelag. Tyngden ligger i dag i sykepleier-, lærer- og lederutdanning. Rektors forslag vil bredde ut denne fagprofilen på Nords nest største campus. Det er noe regionen bør støtte opp om.

Les mer: Å være eller ikke være i Verdal

For en del lenger nord i fylket oppleves nærheten til Trondheim som en trussel; at vi aldri klarer å konkurrere mot NTNU. Erfaringen de siste årene viser det stikk motsatte; å ligge sentralt i en arbeidsregion gjør det mulig å bo i Levanger og tidvis hente kunnskap både nord og sør for hjemkommunen. Det så vi da fakultet for samfunnsvitenskap på Nord søkte etter doktorgradsstipendiater; de fikk mange søkere fra Trondheim. Levanger trekker også studenter fra Trondheim. Vi mener at beliggenheten åpner langt større studentmarked for Nords studenter. De kan dagpendle til studiestedet eller gjerne bosette seg her.

Levanger lover å stille opp med det vi kan. Vi planlegger å bygge konferansehotell nært campus og skal sette i gang en temaplan for Levanger som universitetsby der vi tenker nærings- og samfunnsutvikling i bredt perspektiv. Velkommen til Trøndelags geografiske midtpunkt.

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp):

Et sterkere universitet for alleFem minutter unna Værnes kan man rekruttere studenter fra hele Norge, peker ordfører Ivar Vigdenes (Sp), Stjørdal på.   Foto: Morten Antonsen

Nord universitet er viktig for Stjørdal, og Stjørdal gir muligheter for Nord. Den tradisjonsrike trafikklærerutdanningen illustrerer de positive framtidsutsiktene som Nord, gjennom sin tilstedeværelse på Stjørdal, står ovenfor. Fem minutter unna Værnes kan man rekruttere studenter fra hele Norge. Med nærhet til Trondheim kan man også skape sunn konkurranse om både studenter, lærekrefter og forskere. I begge tilfeller gir det regionen tilgang på studietilbud som man ellers ikke ville ha - eller måtte reise lenger for.

Les mer: På Verdal skapes det magi hvert år

Derfor er det bra at trafikklærerutdanningen skal bestå og at Stjørdal skal utvikles som et nasjonalt etter- og videreutdanningssted. Med de svært positive resultatene vi allerede har sett fra lokalisering av slike økonomiutdanninger hit, så må imidlertid muligheten fortsatt holdes åpen for en videreutvikling av økonomimiljøet ut over dette. Masteren i Business Administration (MBA) fikk i fjor både flere søkere enn tilsvarende studie i Bodø, flere som var kvalifisert og flere som takket ja til studieplass! Dette illustrerer at Nord ved lokalisering av tilbud til Stjørdal kan gjøre det lettere for hele universitetet å nå sine samlede faglige og kvalitative målsettinger.

Dette må utnyttes, og Stjørdal står klar. Kommunestyret har vedtatt en egen handlingsplan for utviklingen av Stjørdal som universitetsby. Og som alle andre ambisjoner vi underlegger oss så mener vi det alvorlig. På onsdag følger vi styremøtet med spenning.


Ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram (Sp):

Framtidsrettet InnoCamp

Styret har en mulighet til å fatte et kompromiss som sikrer at vi berger kjernen i InnoCamp, skriver ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram (Sp).  Foto: Morten Antonsen


Om to måneder åpner Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp). I seks år har vi samarbeidet med HiNT/Nord universitet for å skape en framtidsrettet universitetscampus der vi kobler forskning og høyere utdanning med næringsliv og offentlig forvaltning. 35 bedrifter og andre virksomheter flytter inn sammen med universitetet i nye og oppgraderte lokaler. I dette kunnskapstrianglet er målet å øke studentattraktiviteten, forskningen og innovasjonskraften i regionen. Alle som flytter inn danner forpliktende klynger knyttet til Nords studietilbud i Steinkjer.

Kort tid før innflytting opplever vi at en vesentlig del av studietilbudet på Steinkjer blir satt i spill av rektor. Dette er et alvorlig løftebrudd, ikke minst overfor alle bedriftene som har skrevet langsiktige avtaler og forpliktet seg på økt husleie for å være sammen med relevante studier ved Nord. Dette gjelder i særdeleshet de populære medieteknologistudiene som er bygget opp av Nord i Steinkjer.

Les mer: Ti nye studieplasser til Nord universitet

De grønne studiene har det ikke vært strid om at skal ligge på Steinkjer. Vi er glade for at økonomiutdanningene ved Handelshøgskolen i Steinkjer ikke skal vurderes flyttet likevel. Men særlig deler av medieteknologistudiene er svært relevante for den kreative klyngen/mediebedriftene som skal flytte inn. De har spennende koblinger mot det øvrige innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet i InnoCamp. Nord må stå ved avtaler, og styret har en mulighet til å fatte et kompromiss som sikrer at vi berger kjernen i InnoCamp.


Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen (Ap):

Hva står på spill?


Resultatene fra skuespillerutdanningen i Verdal er formidable, skriver ordfører i Verdal, Bjørn Iversen (Ap).   Foto: Håvard Jensen

Over en 15–års periode er det kjente Kulturkvartalet i Verdal utviklet. Her ligger Tindved Kulturhage, næringshagen som er den statlige utviklingsaktøren SIVA’s spydspiss i satsingen på kulturbasert næringsutvikling. Her ligger Norges nyeste teaterbygg Turneteateret i Trøndelag. På samme tomteareal ligger en rekke andre kommunale kulturvirksomheter og kommunens kulturadministrasjon (kino, bibliotek, Ungdommens Hus, kulturskole mv). Her ligger også Nord Universitets skuespillerutdanning siden starten i 2005.

I distrikts-Norge er dette en enestående rik kulturklynge som også vekker nasjonal interesse. Her har ulike aktører, offentlige og private, gjennom årene investert mer enn 200 millioner kroner målt i dagens kroneverdi i tillit til hverandres uttalte langsiktige satsingsvilje. Klyngeutvikling er anerkjent næringsutviklingsstrategi.

Les mer: Kritiserer politisk overstyring av Nord universitet

Det var dette unike unike utgangspunktet som gjorde daværende HINT – Høyskolen i Nord–Trøndelag – så opptatt av etablere en såpass dristig nysatsing som etableringen av en nasjonal skuespillerutdanning på tidlig 2000–tallet var. Her var samarbeids– og synergimulighetene unike. Her kunne kulturvirksomhet og kulturarbeidsplasser skapes i et industrielt, større samfunnsperspektiv.

Resultatene fra skuespillerutdanningen så langt er formidable målt på alle vis: På søkertall, gjennomføringsgrad og studentenes suksess i arbeidsmarkedet.

Det er dette store fellesløftet som nå settes i spill. Denne særegne utdanningen – et alternativ til de to øvrige, offentlige norske skuespillerutdanningene er man villig til å sjanse med.

Og hva med tilliten til Nord Universitet som troverdig og langsiktig samarbeidspartner? Er dette universitetet til å stole på?På forsiden nå