Debatt

Det er behov for flere hender innen helse og velferd

Vi er bekymret for at det skal være en hvilepute for politikerne i forhold til ytterligere økning av bemanning i våre sykehjem.

AP og ordfører Rita Ottervik lovet flere jobber i eldreomsorgen før valget i 2015. Nå ber enhetsleder ved Ladesletta helse-og velferdssenter, Torill Rugelsjøen, om at politikerne satser på flere ansatte ved kommunens helse - og velferdssentre.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Vi viser til innlegg i Ordet fritt 1. juli av Trude Haagensen Bakken «Pappa forsvant etterhvert inn i sin egen verden». Bakken uttrykker bekymring for bemanningssituasjonen i eldreomsorgen, og som enhetsledere ved to av byens helse- og velferdssentre, deler vi denne bekymringen.

LES OGSÅ: Utagerende eldre kan få egen sykehjemsavdeling

Det er mange meninger om eldreomsorgen, men alle er vel enig om at vi skal ha en god og verdig eldreomsorg. Vi står foran et kommunevalg, og da er eldreomsorgen et hett tema. Vi som jobber innen feltet har alltid blandede følelser i forkant av et valg. Bemanningen på helse- og velferdssentre i Trondheim kommune er marginal, vi ligger lavt på statistikken for bemanning når vi sammenligner med andre kommuner. Med marginal bemanning er det en utfordring å innfri krav og forventninger både fra publikum og politikere.

Bakken bruker sin far som eksempel, at han vandret usikkert rundt, og reagerte med frustrasjon og sinne ved korrigering av atferd. Dette er noe vi kjenner oss igjen i, selv om velferdsteknologien bidrar til at brukere blant annet ikke kan gå inn på andres rom.

LES OGSÅ: Frykter mangel på helsepersonell

Med stort fokus på eldreomsorgen og hvordan møte utfordringene Bakken viser til, har vi blant annet innført serviceverter som avlaster pleiepersonell fra hverdagslige oppgaver som matlaging, kjøkken, klesvask, lagerhold osv. Vi har hatt en økning av aktivitørressurs ved hver enhet, og innført avdelingsledelse med fokus på nærledelse. Alle disse tiltakene har vært positive tilskudd til å bedre situasjonen i eldreomsorgen.

Vi er bekymret for at dette skal være en hvilepute for politikerne i forhold til ytterligere økning av bemanning i våre sykehjem. Som Bakken understreker er det behov for flere hender, men vi er også opptatt av å ha god kompetanse innenfor et komplekst fagfelt.

LES OGSÅ: Bruker millioner for å unngå sykepleierkrise i ferien

Vi konkurrerer med St. Olavs hospital når det kommer til rekruttering av kompetanse. For å konkurrere må vi kunne tilby gode lønns - og arbeidsvilkår for våre ansatte. Vi mener Trondheim kommune kan tilby trygge og stabile arbeidsforhold, men vi kommer ikke unna at det må være nok folk på jobb. Våre ansatte gjør en formidabel jobb under stramme rammer. Vi er opptatt av å beholde dyktige medarbeidere, og at de kan stå i jobben sin lengst mulig.

Derfor oppfordrer vi politikerne til å satse på økt grunnbemanning i våre helse - og velferdssentre. Da hever vi kvaliteten på tjenesten, vi beholder god arbeidskraft, og vi rekrutterer nye. Som igjen resulterer i fornøyde brukere og pårørende.


På forsiden nå