Pårørende etterlyser flere hender i eldreomsorgen. Dette svarer Rita Ottervik

I to Ordet fritt-innlegg etterspør Trude Haagensen Bakken flere hender i eldreomsorgen. Ja, det blir flere ansatte, sier ordfører Rita Ottervik.

Maten skal være delikat, smake godt og måltidet skal oppleves som hyggelig, skriver ordfører Rita Ottervik.   Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Svar på innlegget «Jeg savner svar fra politikerne: Blir det flere hender til omsorg» i Adressa 17. juli.

Les mer: Etter hvert forsvant pappa inn i sin egen verden

Det blir flere ansatte i eldreomsorgen i Trondheim. Vi lovte 220 flere ansatte, og i løpet av de siste fire årene har vi økt bemanningen med 568 årsverk innen helse og omsorg. Den store økningen skyldes politiske prioriteringer fra Arbeiderpartiet og flertallskoalisjonen. Vi ser utfordringene, tar de på alvor.

Les mer: Arbeiderpartiet vil ha matglede på sykehjem

Med flere yrkesgrupper sørger vi for en nødvendig tverrfaglighet. Ansatte får mer tid til omsorg, aktivitører og serviceverter legger bedre til rette for mer aktivitet, større matglede og mindre ensomhet. Servicevertene tar seg av frokost, formiddagskaffe og lunsj. Maten skal være delikat, smake godt og måltidet skal oppleves som hyggelig.

Les mer: Det er behov for flere hender innen helse og velferd

Vi har ansatt landets første kommunesykepleier som skal jobbe med rekrutteringen av ansatte og følge opp kvaliteten på våre tjenester. I tillegg har alle sykehjem avdelingssykepleiere som sørger for en tettere oppfølging av ansatte, deltar i det daglige arbeidet og bidrar på kvelds- og helgevakter.

Les mer: Hvordan kan eldre få bedre liv?

Eldreomsorgen skal være trygg for alle. Arbeiderpartiet vil jobbe for at tjenestene til både sykehjemsbeboere og hjemmeboende skal bli bedre. For å få til dette må vi ha flere faste, hele stillinger og bred fagkompetanse blant de ansatte.Arbeiderpartiet prioriterer flere ansatte og bedre kvalitet i eldreomsorgen foran skattekutt.

På forsiden nå