Debatt:

Debatten om Hornemansgården engasjerer mange

Adresseavisen mottar flere debattinnlegg om de eldres hus enn det vi har plass til i papiravisa. Her er de fire siste innleggene:

En eventuell ny drifter av huset vil ikke begrense byens eldres medvirkning eller påvirkning av hvilke aktiviteter som skjer i huset, skriver Marte Løvik.   Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Hornemansgråden - en gave til alle byens eldre

 • Hornemansgården er en perle midt i byen, med en bakgård som flere bør ta seg tid til å gå innom. Gården ble gitt i «honnørgave» til alle byens eldre i forbindelse med tusenårsjubileet i 1997, gaven består i fri leie av bygget til alle byens eldre uavhengig av om man er medlem av en organisasjon eller ikke. Dette har ingen tenkt å endre på, gaven står der fortsatt og man skal få fri leie av bygget til å drive sine aktiviteter i.

Marte Løvik  Foto: Håvard Jensen

 • Aktivitetene skal også fremover drives av byens eldre og for byens eldre. Innholdet i bygget vil over tid endre seg, som brukerne av bygget, og denne utviklingen er ønsket. Å velge en drifter av bygget har skapt reaksjoner da anbudet gikk til en annen dagens drifter, PFO. Dette basert på anbudskonkurranse som er avgjort hos rådmann, dersom klageadgangen viser at noe er gjort feil under denne konkurransen så vil det bli rettet opp. Men en eventuell ny drifter av huset vil ikke begrense byens eldres medvirkning eller påvirkning av hvilke aktiviteter som skjer i huset. Dette er sikret gjennom anbudskriteriene, det skal opprettes brukerråd på huset, og aktiviteter som organisasjoner har der i dag skal få fortsette, om organisasjonene selv ønsker det.
 • Gjennom en videreutvikling av tilbudet i Hornemansgården sammen med alle byens eldre vil man kunne gjøre Trondheim til en mer aldersvennlig by, og byen eldre vil føle eierskap til bygget, og tilbudene gjennom å få være aktivt med å utvikle dem. Dette er sikret gjennom anbudskonkurransen. Så eldre enten gjennom PFO sine organisasjoner eller andre kan og skal kunne drive videre på frivillig basis, mens andre skal stå for daglig drift og administrasjon. Det er viktig å skille mellom disse to i fremtiden, det skal være et skille mellom dem i dag.
 • For Senterpartiet er et godt og aktivt liv viktig i alle aldre, og vi skal opprettholde «honnørgave» som ble gitt til alle byens eldre. Det gjør vi selv med en eventuell ny driver også, og håper alle byens eldre vil være med og utvikle de eldres hus til å bli akkurat det.
Marte Løvik, gruppeleder Senterpartiet, leder i helse- og velferdskomiteen

LES OGSÅ LEDEREN: Det må finnes en løsning for Hornemansgården

LES OGSÅ: - Det blir en katastrofe hvis vi ikke får drive videre

Aps oppførsel mot de eldre i Hornemansgården er skammelig

 • Pensjonistene i Hornemansgården er med god grunn rasende på Arbeiderpartiet ved ordfører Rita Ottervik, som har kastet de eldres organisasjon ut av Hornemansgården mot Høyres forslag. Saken har vært politisk behandlet: Høyre har fremmet forslag om å la de eldre fortsette driften. Kun Frp støttet forslaget. Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) har 95 pensjonistforeninger og omtrent 10 000 medlemmer. De har driftet det praktfulle paleet på en utmerket måte siden byjubileet i 1997 da Hornemansgården ble gitt i gave til byens eldre.

Trygve Bragstad  Foto: Terje Svaan

 • Nå har Ap, som aldri bryr seg om å konkurranseutsette en mikrodel av kommunens virksomhet, bestemt at nettopp de eldres solide drift skal konkurranseutsettes. Det gir jo virkelig grunnlag for å spekulere i hva som er motivet for ordfører Rita Ottervik. Når hun er så misfornøyd med de eldre at deres innsats er det eneste hun vil konkurranseutsette kan man jo lure hva ordføreren mener de eldre har gjort galt.
 • Av alle ting gjemmer Aps gruppeleder Sissel Trønsdal seg bak et EU-direktiv. Hun uttaler at «Om den kan omgås eller ei, overlater hun til juristene å svare på.» Poenget er jo at Høyre nettopp ba om en slik vurdering. På forhånd! Men AP avviste det. De hadde null interesse for å finne en løsning hvor de eldre selv kunne drive Hornemansgården.
 • Det er synd at Adressa i sin dekning av saken ikke har funnet rom for å informere innbyggerne om at Frp og Høyre faktisk så katastrofen komme og prøvde å stoppe den før det var for sent. Også SV har stemt i mot konkurranseutsetting. Høyre tok opp saken i bystyret allerede i 2017. Og Høyre stemte imot anbud i juni 2018 i formannskapet. I lys av Høyres initiativ blir det derfor smått utrolig når Arbeiderpartiets Sissel Trønsdal sier til Adressa at: «- Jeg ser blant annet på Facebook at det er mange konspiratoriske ideer rundt forskjellige ting om denne saken. Mange mener det er en styrt utvikling av Ap, men det kan jeg garantere at det ikke er. Det er synd at det fremstilles slik, men i denne saken er det administrasjonen som har hatt det hele og fulle ansvaret rundt behandlingen av saken. Vi er kun blitt orientert – i et lukket møte.» AP har ikke bare blitt orientert i ettertid. De sa blankt nei i forkant. Aps opptreden i denne saken er skammelig! Huset var en gave til de eldre, og man tar ikke tilbake gaver!
Trygve Bragstad, Høyres andrekandidat i Trondheim

LES MER: Kommunen vil konkurranseutsette Hornemansgården

Blir Hornemannsgården det samme huset med nye drivere?

 • Nå er anbudet for Hornemannsgården ferdig og Hospitalet fikk kontrakten. Jeg er overrasket over at man ikke kjører saken i bystyret men kun tok den i formannskapet. Formannskapet gikk heller ikke inn i realitetene med fikk kun saken til orientering. Dette er en utrolig merkelig saksgang og forundrer ikke bare meg som bystyrepolitiker men de fleste som er interessert i Hornemannsgården sin fremtid.

Svein Otto Nilsen  Foto: Christine Schefte

 • Det er viktig at dagens leietakere kan få fortsette slik at man slipper å miste viktig tilbud. Hornemansgården har sjel og den sjelen bør fortsette uansett hvem som nå skal drifte huset. Hornemansgården er et av byens store 1700-talls trepaléer som fyller et helt kvartal. Gården fremstår i dag som et flott aktivitetssenter, tilgjengelig for alle. Det er stor aktivitet i Hornemannsgården. Her finner du Café Hornemann, frisør, kurs, reiseformidling, juridisk rådgiving, fotpleie og hørselsrådgiving i tillegg til en rekke andre arrangement. Siden 1976 har Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), med støtte fra Trondheim kommune, drevet eldresenter i Hornemansgården. Dette er hele 43 års drift og kastes ut av lokalene på såkalt begrenset anbudskonkurranse. Gården ble fredet i 1984. PFO har i dag rundt 90 tilsluttede pensjonistforeninger i Trondheim.
 • Eldrerådet vedtok våren 1994 å sende en henvendelse til Formannskapet med forslag om at gården skulle gjøres om og bli de eldres hus. Formannskapet syntes dette var en god tanke. Trondheim kommune har bevilget millioner av kroner til omfattende restaureringsarbeider av Hornemansgården. Hornemansgården ble gitt til Trondheim bys eldre som en «honnørgave» i forbindelse med tusenårsjubileet i 1997.
 • Gården fremstår nå som et flott eldresenter midt i Trondheim, tilgjengelig for alle. Besøket og aktivitetene har økt enormt, og gården er årlig vertskap for rundt 1400 kurs, møter og arrangementer. Nå er det spenning i hva som skjer med Hornemansgården. Er det forsvarlig saksgang det som er gjort og vet byens politikere hva som kommer til å skje med dagens tilbud? Har man sikret at Honnørgaven fra 1997 overlever eller blir det redusert til et hus som kun et begrenset antall personer bruker?
 • Spørsmålene er mange, men jeg forlanger at bystyret får saken til behandling slik at man kan stå til ansvar for Hornemansgården sin fremtid. Man kan ikke om noen år legge skylden bare på Rådmannen hvis det går dårlig. Det er lov å snakke sammen før man konkluderer og ikke minst skal saksgangen være forsvarlig.
Svein Otto Nilsen, bystyremedlem for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre

LES OGSÅ: Hornemansgården må sikres videre drift

Hornemansgården - hva har vi folkevalgte til?

 • Jeg ser i Adresseavisen at Sissel Trønsdal sier at de folkevalgte ikke hadde vært med i prosessen sammen med administrasjonen om anbudet på Hornemansgården. De ble kun orientert når saken var avgjort. Fikk heller ikke se anbudene. Det er ikke bare pris som veier i et anbud, derfor er det viktig at de folkevalgte får være med i prosessen.
 • Jeg spør meg - hva har vi folkevalgte til, når de ikke får være med på å bestemme slike viktige saker. Saken er veldig viktig for oss pensjonister.
Margit Bjørnerud, Senior Høyre

KRONIKK: Hornemansgården – fortsatt et Eldres Hus?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå