Debatt:

Habilitet i vedtak vedrørende vindkraftverk på Frøya

Steven Crozier, andrekandidat i Rødt Frøya, stiller en rekke kritiske spørsmål til Frøyas ordfører Berit Flåmo. Hun svarer på anklagene nederst i saken.

Ordfører på Frøya Berit Flåmo svarer på kritikken: Alle spørsmål omkring habilitet bør uansett kontrollutvalget se på, skriver hun nederst i denne saken.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Kampen mot vindkraftverk på Frøya er tverrpolitisk. Ved gjennomgang av ulike vedtak vedrørende vindkraftverket, finner man flere saker der det kan stilles spørsmål om habilitet. Undertegnede har skrevet flere innlegg om dette i lokalavisene.

Steven Crozier  Foto: Drea Karlsen

Forvaltningsloven skjerpet habilitetsreglene i lovendring 1. november 2011. Revisjon Midt Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon skriver i rapport fra selskapskontroll av Trønderenergi februar 2014: «Habilitet og interessekonflikter. Forvaltningslovens habilitetsregler medfører utfordringer for de ordførerne som sitter i styret og bedriftsforsamling. På grunn av sine verv kan de ikke delta i den politiske debatten om viktige saker for sine kommuner. Denne undersøkelsen viser at det har forekommet flere brudd på habilitetsreglene ved politisk behandling av saker som angår Trønderenergi i eierkommunene. En av ordførerne som sitter i styret har brutt habilitetsreglene (Melhus kommune) og syv av ordførerne i bedriftsforsamlingen har gjort det samme (ordførerne i Orkdal, Hemne, Frøya, Oppdal, Hitra, Malvik og Skaun).» Frøyas ordfører var nestleder i bedriftsforsamlingen til Trønderenergi 2012-2014.

På knappe to måneder mottok Adresseavisen mer enn 50 leserinnlegg om Trønderenergi og enda flere om vindkraft på Frøya. Her er noen av dem.

I januar 2013 var ordfører med på å stemme ned kravet om ny folkeavstemning vedrørende vindkraftverk. Ordfører har forklart at når Trønderenergi i 2013 kun eide 50 prosent av aksjene i Sarepta AS, som var utbygger, så var det ikke noe habilitetsproblem overfor Frøya kommune. Habilitetskrav forsvinner ikke om man ikke lenger har aksjemajoritet.

Med bakgrunn i ordførers definisjon vedrørende habilitet, spurte undertegnede om det var bevisst at ektemannen, som leverer tjenester til vindturbinindustrien på Hitra, med utsikter til det samme på Frøya, dannet to selskap i 2012? Ektemannen eier et selskap 100 prosent som eier et selskap 100 prosent, der han er ansatt. Ble det strukturert slik for at ordføreren ikke skulle få habilitetsproblemer i vindturbinsaker?

Inntil nylig har ikke ordfører villet tilkjennegi sitt syn om vindturbiner på Frøya. Dette har hun begrunnet med at hun har representert både tilhengere og motstandere i befolkningen, samt at det ville være unaturlig at en ordfører motarbeidet tidligere vedtak fra 2005 om vindkraftverk på Frøya. Undertegnede har stilt spørsmål om hvorvidt det var fordi hun, som en eventuell tilhenger, ville rette fokus på mannens virksomhet og at spørsmål om hennes habilitet kunne bli reist.

Vi nyter godt av å leve i et samfunn basert på tillit. Det er en av grunnene til at det går så bra i Norge. Det er opp til hver enkel representant i et kommunestyre å be om å få vurdert sin habilitet av andre representanter når man er i tvil. Det er ikke noe man selv er med og diskuterer eller avgjør. Ved gjennomgang av protokoll fra kommunestyret 28. februar 2019 var sak 12/19: Prosessvarsel – omgjøring av dispensasjonsvedtak – vindkraft. Hensikten med å omgjøre dispensasjonsvedtaket fra 10. mars 2016 var at turbinhøyden i prosjektet nå var økt fra 135 meter til 180 meter. Dette ville ha vært et lovlig fattet vedtak av Frøya kommune som Fylkesmannen ikke ville kunne omgjøre. To Ap-kommunestyrerepresentanter og grunneiere i LNF-området, ba ikke om å få vurdert sin habilitet og stemte mot forslaget som falt med 11 mot 12 stemmer med ordførers dobbeltstemme. Alle partier og en Ap-representant stemte for. Dette var et vedtak som ville kunne ha stanset 180 meter høye vindturbiner på Frøya.

Steven Crozier, andrekandidat i Rødt Frøya

LES OGSÅ: Vindkraftmotstanderne: – Vi feirer gjerne jul her

Dette er tilsvaret fra Berit Flåmo:

Bakgrunnen for Croziers spørsmål om min habilitet er fordi jeg som ordfører sitter i generalforsamlingen i Trønderenergi og har vært nestleder i bedriftsforsamlingen i Trønderenergi fra 2012 – 2014. Jeg ba ikke om vurdering av min habilitet fordi jeg som ordfører - i likhet med alle andre ordførere - representer kommunestyret i alle selskap vi er medeiere i som har generalforsamling. Ordføreren representerer ikke seg selv, og er derfor ikke inhabil.

Berit Flåmo  Foto: Rune Petter Ness

Når det gjelder bedriftsforsamlingen, så er situasjonen slik: Medlemskap i bedriftsforsamlingen kan føre til inhabilitet, hvis selskapet er part i en sak man behandler i kommunen. På dette tidspunktet var rettighetene til Frøya vindkraftverk eid av Sarepta Energi AS som ikke var datterselskap av Trønderenergi AS (Trønderenergi eide 50 prosent). Men Sarepta var heller ikke part i selve saken om folkeavstemming.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Så bringes min mann Knut Eidsvåg og hans firma inn i debatten. Det som opprører meg i innlegget er at Crozier mer enn antyder min manns selskaper «er strukturert slik at ordføreren ikke skulle få habilitetsproblemer i vindturbinsaker». Hans firma har aldri levert anbud og har heller ingen kontrakter – verken i forbindelse med med vindkraftverket på Hitra eller på Frøya. Som tilsvar til dette velger jeg ellers å gjengi deler av et innlegg ført i pennen av Espen Hauan i Frøya Næringsforum:

«Eidsvaag Kran og Transportservice AS er en av våre mange medlemsbedrifter, og som næringsforening på Frøya så er en av våre viktigste arbeidsoppgaver å være bindeleddet mellom våre medlemsbedrifter og offentlig forvaltning. Å være et ektepar der den ene part driver næringsvirksomhet og den andre er ordfører, slik som Knut Eidsvaag og Berit Flåmo er, kan nok ikke bestandig være enkelt. Og enklere skal det ikke bli, hvis man skal lytte til Crozier i denne saken.

I sitt siste innlegg argumenterer Crozier for at ordføreren enten er ubetenksom eller liketil kynisk, når hun ikke ber om å få vurdert sin habilitet når hennes ektemann eier et transportfirma «(...)som kunne ha utsikter til tjenesteleveranser for vindturbinindustrien på Frøya.» Dette er etter vår mening å blåse habilitetsspørsmålet ut av alle proporsjoner».

LES OGSÅ: Politiet har tatt ned teltleiren - motstanderne går i anleggsområdet

Til slutt i innlegget refererer Crozier til en sak der min dobbeltstemme førte til at et forslag som «ville kunne ha stanset 180-meter høye vindturbiner på Frøya» falt. Det var 22 møtende representanter, avstemmingen ga som resultat 11-11, og da slår ordførers dobbeltstemme inn. Her skulle to av mine medrepresentanter fra Ap ha bedt om å få sin habilitet vurdert. Det er den enkelte representants ansvar å be om å få sin habilitet vurdert. Om de var blitt erklært inhabile, ville vararepresentanter kunne blitt innkalt. Alle spørsmål omkring habilitet bør uansett kontrollutvalget se på. Det er ellers for enkelt å påstå at et annet utfall av avstemmingen ville stoppet 180-meters møllene.

Det har vært spesielle måneder i Frøya. Motstanden mot den planlagte vindparken er stor og er i hovedsak drevet fram av frøyværinger med stort hjerte for øya si. Aksjonen har fått stor nasjonal oppmerksomhet og gruppen «Nei til vindkraft på Frøya» har over 10000 medlemmer. Det er overveiende sannsynlig at aksjonen i seg selv har ført til større kunnskap om negative følger av vindkraft generelt og vindkraft på land spesielt. Dermed vil det sannsynligvis også føre til at det blir langt færre anlegg på land enn det så ut bare for få måneder siden. Dessverre makter ikke alle som er aktive på sosiale medier å holde en anstendig tone i den pågående debatten. Som ordfører tar jeg avstand fra skittkasting og dårlig skjulte trusler – uansett avsender og adressat.

Berit Flåmo, ordfører på Frøya

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå